Beschermingsbewind

Wat is beschermingsbewind?

Soms is iemand door een psychische of lichamelijke beperking niet in staat om zijn of haar eigen financiën te regelen. Beschermingsbewind kan dan uitkomst bieden. Beschermingsbewind is vooral bedoeld om u te beschermen. Dit zorgt ervoor dat anderen geen misbruik van uw situatie kunnen maken. Beschermingsbewind wordt ook wel bewind of onderbewindstelling genoemd. Een bewindvoerder beheert uw inkomsten en zorgt er onder andere voor dat uw vaste lasten op tijd worden betaald. Ook zorgt een bewindvoerder ervoor dat de kans op (nieuwe) schulden kleiner wordt. Kortom, een bewindvoerder regelt al uw financiële zaken voor u.

Wat zijn de voorwaarden voor beschermingsbewind?

Om voor beschermingsbewind bij de GKB in aanmerking te kunnen komen, moet u in het werkgebied van de GKB wonen en toegelaten zijn door de gemeente waar u woont. De kantonrechter bepaalt of u beschermingsbewind krijgt.

Hoe lang duurt beschermingsbewind?

De kantonrechter bepaalt hoe lang uw beschermingsbewind duurt. Meestal is dit voor onbepaalde tijd. U kunt niet zelf stoppen met beschermingsbewind. Daar moet u de kantonrechter toestemming voor vragen. De kantonrechter bepaalt dan of u nog beschermingsbewind nodig heeft.

Wat kost beschermingsbewind?

Heeft u een laag inkomen en/of schulden? Dan worden de kosten van het beschermingsbewind betaald door de gemeente. Heeft u een hoog inkomen en geen schulden? Dan moet u een maandelijkse bijdrage betalen voor het beschermingsbewind.

De kosten voor het aanvragen van beschermingsbewind bij de kantonrechter (griffierecht) betaalt u altijd zelf.

Hoe kan ik me aanmelden voor beschermingsbewind?

Ga hiervoor naar Aanmelden

Wie kan bewindvoering aanvragen?

Om voor beschermingsbewind bij de GKB in aanmerking te kunnen komen, moet u in het werkgebied van de GKB wonen en toegelaten zijn door de gemeente waar u woont. De kantonrechter bepaalt of u beschermingsbewind krijgt. U kunt beschermingsbewind ook samen met een familielid of hulpverlener bij ons aanvragen. Lees meer over beschermingsbewind.

Wie kan tot bewindvoerder worden benoemd?

Het is mogelijk dat een naast familielid uw bewindvoerder wordt, maar ook de GKB kan tot uw bewindvoerder worden benoemd, als u hier om vraagt. De GKB heeft veel ervaring en is deskundig op het gebied van beschermingsbewind. De kantonrechter beslist wie uw bewindvoerder wordt.

Mag ik mijn vakantiegeld houden?

Of u (een deel van) uw vakantiegeld mag houden, gaat altijd in overleg met uw bewindvoerder. Is er sprake van schulden? Dan wordt uw vakantiegeld gereserveerd voor uw schuldeisers. Zijn er geen schulden? Dan bepaalt de bewindvoerder of u het vakantiegeld kunt houden of dat er een deel van uw vakantiegeld gereserveerd moet worden. Reserveren gebeurt voor bijvoorbeeld het betalen van openstaande nota's of een spaarpotje voor onvoorziene kosten. Uiteraard gaat dit dan zo veel mogelijk in overleg met u. 

Zoek op de website

Sitemap Cookiebeleid Privacy Statement © 2019 Gemeentelijke Kredietbank

webdevelopment by iWink, powered by Kirra