Veelgestelde vragen

Algemeen
Wat zijn problematische schulden?

We spreken van problematische schulden als u uw schulden niet meer zelfstandig kunt oplossen. Heeft u problematische schulden? Misschien kan de GKB u helpen. Lees meer over hulp bij schulden.

Wat zijn veel voorkomende schulden?

Schulden zijn bijvoorbeeld achterstanden in de vaste lasten (zoals huur, gas, water, elektra en ziektekosten), maar ook een roodstand bij een bank of een verkeersboete is een schuld. Heeft u iets op afbetaling gekocht, bijvoorbeeld bij een postorderbedrijf of met een creditkaart? Of heeft u een lening of doorlopend krediet? Ook dat zijn schulden.

Waar kan ik voorbeeldbrieven vinden om zelf mijn schuldeisers aan te schrijven?

Op de website zelfjeschuldenregelen.nl vindt u voorbeeldbrieven aan schuldeisers. U vindt hier ook meer informatie over hoe u zelf uw schulden kunt oplossen.

Hoe voorkom ik dat ik schulden krijg?

Op de pagina Preventie vindt u informatie over het voorkomen van schulden.

GKB
Wat doet de GKB?

De Gemeentelijke Kredietbank (GKB) is een overheidsinstelling. Wij helpen mensen met een financieel probleem waar ze zelf niet (meer) uitkomen. Lees meer over onze diensten.

Voor wie is de GKB?

Onze diensten zijn bedoeld voor de inwoners uit ons werkgebied. Voor welke diensten u in aanmerking komt, hangt af van het beleid van de gemeente waarin u woont. Naar ons werkgebied.

Wat is de doelstelling van de GKB?

Het behalen van winst is geen doel van de GKB. Wij willen een bijdrage leveren aan het tenietdoen van de negatieve maatschappelijke- en economische effecten van problematische schulden. Wij doen dit door diensten aan te bieden die gericht zijn op zowel het oplossen als het voorkomen van schulden. Lees meer over onze missie en visie.

Wat is het werkgebied van de GKB?

De GKB werkt voor 20 gemeenten verspreid over de provincies Drenthe, Flevoland, Groningen en Overijssel. Naar ons werkgebied.

Wat zijn de openingstijden van de GKB?

De balie van ons centrale kantoor is vaan maandag tot en met donderdag op werkdagen geopend van 09.00 tot 12.00 uur. Het inloopspreekuur is op maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 10.00 uur. Daarnaast werken we op afspraak. Naar contactgegevens.

Wat is het bezoekadres van de GKB?

U kunt ons centrale kantoor bezoeken op de Overcingellaan 15 te Assen. Ook houden we spreekuur op diverse locaties in ons werkgebied. Daarnaast werken we op afspraak. Meer informatie over openingstijden en locatiebezoek per gemeente.

Wat is het postadres van de GKB?

Ons postadres is Postbus 426, 9400 AK Assen.

Wat is het e-mailadres van de GKB?

Ons algemene e-mailadres is info@degkb.nl. De medewerkers van de GKB hebben eigen e-mailadressen waarop ze bereikbaar zijn voor klanten en instanties.

Wat is het telefoonnummer van de GKB?

Als u nog niet bekend bent bij of met de GKB, dan kunt u ons telefonisch bereiken op het nummer 0592 366 099. 

Als klant heeft u een vaste contactpersoon die u rechtstreeks kunt bereiken. U heeft een brief ontvangen met de bereikbaarheidsgegevens van uw contactpersoon. Heeft u deze gegevens (nog) niet ontvangen? Neem dan contact met ons op via het algemene nummer 0592 366 099.

Ook voor instanties zijn onze medewerkers rechtstreeks te bereiken. Dit kan via het persoonlijke e-mailadres of via de individuele telefonische spreekuren van de medewerker. Meer informatie vindt u op onze contactpagina. Naar contactgegevens.

 

Wat is het faxnummer van de GKB?

Ons faxnummer is 0592 366 098.

Wanneer is de GKB bereikbaar?

Klanten kunnen hun contactpersonen op werkdagen telefonisch bereiken op vaste spreekuren. Ook instanties kunnen onze medewerkers op werkdagen telefonisch bereiken op deze spreekuren. Raadpleeg onze contactpagina voor meer informatie. Naar contactgegevens.

U kunt onze balie op het centrale kantoor bezoeken van maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 12.00 uur. Het inloopspreekuur is van maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 10.00 uur. 

Ook kunt u ons e-mailen via info@degkb.nl.
 

Hoe kan ik een klacht indienen?

U kunt online een klacht indienen via ons digitale klachtenformulier.

Waar vind ik het klachtenreglement van de GKB?

U vindt ons klachtenreglement onder het digitaal loket.

Wat is het International Bank Account Number (IBAN) van de GKB?

Het IBAN van de GKB is NL94ABNA0458192627.

Kredietverlening
Waarom verstrekt een schuldhulpverlener leningen?

De GKB verstrekt enkel sociale leningen. Dit zijn leningen voor mensen die niet bij een commerciële bank terecht kunnen. Bijvoorbeeld omdat ze een laag inkomen hebben of ouder zijn dan 65 jaar. Wij kijken altijd of een lening voor u verantwoord is. Uw belang staat namelijk voorop, niet dat van de bank. Lees meer over sociale kredietverlening.

Kan ik een lening bij de GKB aanvragen?

Lenen bij de GKB is altijd maatwerk. Of u van ons kunt lenen, hangt af van uw persoonlijke en financiële situatie. Lees meer over de voorwaarden.

Hoeveel kan ik lenen bij de GKB?

Lenen bij de GKB is altijd maatwerk. Of en hoeveel u van ons kunt lenen, hangt af van uw persoonlijke en financiële situatie. Lees meer over de voorwaarden.

Wat is een persoonlijke lening?

Bij een lening van de GKB leent u eenmalig een bepaald bedrag van ons. Vooraf spreken we de looptijd van de lening met u af. Ook staat het rentepercentage gedurende de hele looptijd vast. U weet dus wat uw maandelijkse lasten zijn en wanneer de lening volledig is afgelost. Kortom, u weet precies waar u aan toe bent. Lees meer over sociale kredietverlening.

Kan ik beter lenen of sparen?

Bedenk allereerst dat sparen altijd beter is dan lenen. Wie geld spaart, ontvangt rente. Wie geld leent, betáált rente. Als u een bedrag per maand apart kunt leggen (hoe gering ook), dan bouwt u al snel een buffer op, waarover u ook nog rente krijgt uitgekeerd. Bovendien kunt u het gespaarde geld opnemen wanneer u het maar nodig heeft. Maar sparen lukt helaas niet altijd. Soms heeft u direct geld nodig. Bijvoorbeeld voor een noodzakelijke reparatie aan uw wasmachine of een hoge eindafrekening van uw energieleverancier. Soms wilt u graag iets kopen, maar heeft u niet of onvoldoende gespaard. Een lening kan dan uitkomst bieden. (bron www.sbn.nl) Lees meer over sociale kredietverlening.

Registreert de GKB een kredietovereenkomst bij het BKR?

Ja. De GKB registreert de kredietovereenkomst bij het Bureau Kredietregistratie (BKR). Ook eventuele
achterstanden worden bij het BKR geregistreerd.

BKR is opgericht door het bankwezen om te voorkomen dat mensen meer lenen dan ze kunnen afbetalen. Het is belangrijk voor u om te weten dat deze registratie ervoor zorgt  dat het moeilijker voor u wordt om nieuwe financiële verplichtingen aan te gaan. De registratie blijft tot vijf jaar na de laatste aflossing staan.

Lees meer op de website van het BKR.

Schuldregeling
Wat is een schuldregeling?

Een schuldregeling betekent dat de GKB probeert met al uw schuldeisers een eerlijke en verantwoorde regeling te treffen. Eerst brengen wij uw schulden in kaart. Vervolgens bemiddelt de GKB tussen u en uw schuldeisers.

Wat zijn de voorwaarden voor een schuldregeling?

Om voor een schuldregeling bij de GKB in aanmerking te kunnen komen, moet u in het werkgebied van de GKB wonen en toegelaten zijn door de gemeente waar u woont. Krijgt u een schuldregeling, dan mag u geen nieuwe schulden maken. U moet al het mogelijke doen om uw schulden zoveel mogelijk af te lossen. Lees meer over schulden regelen.

Hoe lang duurt een schuldregeling?

Een schuldregeling duurt drie jaar, gerekend vanaf het ondertekenen van de schuldregelingsovereenkomst. Voordat een schuldregeling mogelijk is, moet uw situatie eerst stabiel zijn; er mogen bijvoorbeeld geen nieuwe schulden ontstaan omdat uw uitgaven hoger zijn dan uw inkomsten. Is dat niet het geval, dan helpen wij u eerst met stabiliseren. Dit kost tijd. Lees meer over stabiliseren.

Wat kost een schuldregeling?

Een schuldregeling kost u niets wanneer u voldoet aan de regels en voorwaarden voor schuldhulpverlening binnen uw gemeente. De kosten van de aanvraag schuldregeling worden dan betaald door uw gemeente. Let op, een deel van de kosten van een eventuele schuldregeling worden betaald uit de aflossing.

Voldoet u niet aan de door uw gemeente gestelde regels en voorwaarden voor schuldhulpverlening, maar zien wij wel een mogelijkheid om u te helpen? Dan betaalt u zelf de kosten voor schuldhulpverlening. U ontvangt dan een offerte op maat.

Hoe kan ik me aanmelden voor een schuldregeling?

Ga hiervoor naar Aanmelden.

Moet mijn partner meedoen aan een schuldregeling?

Als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap in gemeenschap van goederen heeft, moet u altijd samen met uw partner een aanvraag doen.

Woont u samen of bent u getrouwd of geregistreerd partner op huwelijkse voorwaarden, dan kunt u in de meeste gevallen ook alleen een aanvraag doen. Heeft u allebei schulden? Dan is het verstandig allebei een aanvraag te doen!
 

Is budgetbeheer verplicht bij een schuldregeling?

Vaak is budgetbeheer verplicht bij een schuldregeling. Bij budgetbeheer komt uw inkomen binnen bij de GKB, en betalen wij uw vaste lasten. Zo is de kans op het ontstaan van nieuwe schulden kleiner. Lees meer over budgetbeheer.

Ik heb schulden bij het CJIB. Kan ik dan wel een schuldregeling krijgen?

Dat hangt van het soort schulden af, en ook van wanneer ze zijn ontstaan. Sommige boetes moet u eerst betalen voor wij uw schulden kunnen regelen, bijvoorbeeld als u een schadevergoeding aan een slachtoffer moet betalen. Voor andere boetes is een schuldregeling mogelijk. Als u een aanvraag schuldregeling doet, overleggen wij met het CJIB over uw boetes.

Wanneer gaat de periode van 36 maanden in?

De 36 maanden van de schuldregeling gaan in zodra de schuldregelingsovereenkomst door u en door de GKB is ondertekend. U begint dan meteen met sparen voor de aflossing van uw schulden.

Kan ik ook een schuldregeling aanvragen bij de GKB als ik budgetbeheer heb bij een andere organisatie dan de GKB?

Ja, dat kan. Voorwaarde is wel dat deze externe organisatie is aangesloten bij de NVVK en dat u niet zelf de kosten van het budgetbeheer betaalt.

Kan ik ook een schuldregeling aanvragen bij de GKB als ik onder beschermingsbewind sta bij een andere organisatie dan de GKB?

Ja, dat kan.

Budgetbeheer
Wat is budgetbeheer?

Bij budgetbeheer beheert de GKB uw inkomsten en betaalt daar uw vaste lasten van. Ook adviseren wij u over hoe u uw inkomsten kunt verruimen en uw uitgaven kunt verlagen. Lees meer over budgetbeheer.

Hoe lang duurt budgetbeheer?

Hoe lang budgetbeheer duurt is afhankelijk van het beleid van de gemeente waar u woont. In sommige gemeenten geldt een maximale looptijd. In het algemeen geldt dat wanneer u uw budget (weer) zelf kunt beheren, het budgetbeheer stopt.

Wat kost budgetbeheer?

Budgetbeheer kost u meestal niets. De kosten van het budgetbeheer worden bijna altijd betaald door de gemeente.

Hoe kan ik me aanmelden voor budgetbeheer?

Ga hiervoor naar Aanmelden.

Is mijn weekgeld al gestort?

Als u budgetbeheer met weekgeld heeft, maken wij iedere dinsdag weekgeld over, tenzij u andere afspraken met uw inkomensbeheerder heeft gemaakt. Binnen uiterlijk twee dagen staat het op uw rekening. Hoe lang dit precies duurt, is afhankelijk van uw bank.

Kan ik het weekgeld contant ontvangen?

Nee, dat is niet mogelijk.

Krijg ik een afschrift van mijn budgetbeheerrekening?

U kunt 24 uur per dag online via Mijn GKB uw budgetbeheerrekening (inkomsten, betalingen en reserveringen) inzien en printen. Wilt u dit niet, dan kunt er voor kiezen om één keer per maand een dagafschrift per post te ontvangen. Naar aanvragen Mijn GKB account.

Is mijn rekening al betaald?

Of door u ingeleverde rekeningen al betaald zijn, kunt u zien op uw dagafschrift. Heeft u budgetbeheer online via Mijn GKB, dan kunt u 24 uur per dag via internet zien of de betaling al is uitgevoerd. Houd er wel rekening mee dat wij tijd nodig hebben om een ingeleverde rekening te betalen. Is er onvoldoende ruimte om een rekening te betalen, dan laten wij u dit weten.

Kan ik al mijn rekeningen bij de GKB inleveren?

Welke rekeningen u bij de GKB kunt inleveren als u budgetbeheer heeft, spreken wij bij de start van het budgetbeheer met u af. Rekeningen van betalingen die al in uw budgetplan staan, en elke maand gelijk blijven, zoals het maandelijkse energievoorschot, hoeft u niet in te leveren. Verandert het bedrag? Lever de rekening dan zo snel mogelijk in. Wilt u nieuwe verplichtingen aangaan zoals bijvoorbeeld een nieuw abonnement? Overleg dan eerst met ons voor u de verplichting aangaat.

Kan ik mijn huurtoeslag zelf ontvangen?

Meestal moeten bij budgetbeheer al uw inkomsten, maar ook toeslagen, bij de GKB binnenkomen. Komt er te weinig geld binnen, dan kunnen wij niet al uw vaste lasten en huishoudgeld betalen. De huurtoeslag is nodig om uw huur van te betalen, en moet daarom op uw budgetbeheerrekening binnenkomen, tenzij uw verhuurder de huurtoeslag rechtstreeks wil ontvangen. Bij de start van het budgetbeheer bespreken wij dit met u.

Kan ik mijn zorgtoeslag zelf ontvangen?

Meestal moeten bij budgetbeheer al uw inkomsten, maar ook toeslagen, bij de GKB binnenkomen. Komt er te weinig geld binnen, dan kunnen wij niet al uw vaste lasten en huishoudgeld betalen. De zorgtoeslag is nodig om uw ziektekostenpremie van te betalen, en moet daarom meestal op uw budgetbeheerrekening binnenkomen. Bij de start van het budgetbeheer bespreken wij dit met u.

Kan ik mijn voorlopige teruggave van de belastingdienst zelf ontvangen?

Meestal moeten bij budgetbeheer al uw inkomsten, bij de GKB binnenkomen. De voorlopige teruggave van de belastingdienst is ook inkomen. Komt er te weinig geld binnen, dan kunnen wij niet al uw vaste lasten en huishoudgeld betalen. De voorlopige teruggave van de belastingdienst moet daarom meestal op uw budgetbeheerrekening binnenkomen. Bij de start van het budgetbeheer bespreken wij dit met u.

Kan ik mijn kindgebonden budget zelf ontvangen?

Meestal moeten bij budgetbeheer al uw inkomsten bij de GKB binnenkomen. Komt er te weinig geld binnen, dan kunnen wij niet al uw vaste lasten en huishoudgeld betalen. Het kindgebonden budget is ook inkomen. Komt er te weinig geld binnen, dan kunnen wij niet alle vaste lasten en huishoudgeld betalen. Het kindgebonden budget moet daarom meestal op uw budgetbeheerrekening binnenkomen. Bij de start van het budgetbeheer bespreken wij dit met u.

Beschermingsbewind
Wat is beschermingsbewind?

Soms is iemand door een psychische of lichamelijke beperking niet in staat om zijn of haar eigen financiën te regelen. Beschermingsbewind kan dan uitkomst bieden. Beschermingsbewind is vooral bedoeld om u te beschermen. Dit zorgt ervoor dat anderen geen misbruik van uw situatie kunnen maken. Beschermingsbewind wordt ook wel bewind of onderbewindstelling genoemd. Een bewindvoerder beheert uw inkomsten en zorgt er onder andere voor dat uw vaste lasten op tijd worden betaald. Ook zorgt een bewindvoerder ervoor dat de kans op (nieuwe) schulden kleiner wordt. Kortom, een bewindvoerder regelt al uw financiële zaken voor u.

Wat zijn de voorwaarden voor beschermingsbewind?

Om voor beschermingsbewind bij de GKB in aanmerking te kunnen komen, moet u in het werkgebied van de GKB wonen en toegelaten zijn door de gemeente waar u woont. De kantonrechter bepaalt of u beschermingsbewind krijgt.

Hoe lang duurt beschermingsbewind?

De kantonrechter bepaalt hoe lang uw beschermingsbewind duurt. Meestal is dit voor onbepaalde tijd. U kunt niet zelf stoppen met beschermingsbewind. Daar moet u de kantonrechter toestemming voor vragen. De kantonrechter bepaalt dan of u nog beschermingsbewind nodig heeft.

Wat kost beschermingsbewind?

Heeft u een laag inkomen en/of schulden? Dan worden de kosten van het beschermingsbewind betaald door de gemeente. Heeft u een hoog inkomen en geen schulden? Dan moet u een maandelijkse bijdrage betalen voor het beschermingsbewind.

De kosten voor het aanvragen van beschermingsbewind bij de kantonrechter (griffierecht) betaalt u altijd zelf.

Hoe kan ik me aanmelden voor beschermingsbewind?

Ga hiervoor naar Aanmelden

Wie kan bewindvoering aanvragen?

Om voor beschermingsbewind bij de GKB in aanmerking te kunnen komen, moet u in het werkgebied van de GKB wonen en toegelaten zijn door de gemeente waar u woont. De kantonrechter bepaalt of u beschermingsbewind krijgt. U kunt beschermingsbewind ook samen met een familielid of hulpverlener bij ons aanvragen. Lees meer over beschermingsbewind.

Wie kan tot bewindvoerder worden benoemd?

Het is mogelijk dat een naast familielid uw bewindvoerder wordt, maar ook de GKB kan tot uw bewindvoerder worden benoemd, als u hier om vraagt. De GKB heeft veel ervaring en is deskundig op het gebied van beschermingsbewind. De kantonrechter beslist wie uw bewindvoerder wordt.

Mag ik mijn vakantiegeld houden?

Of u (een deel van) uw vakantiegeld mag houden, gaat altijd in overleg met uw bewindvoerder. Is er sprake van schulden? Dan wordt uw vakantiegeld gereserveerd voor uw schuldeisers. Zijn er geen schulden? Dan bepaalt de bewindvoerder of u het vakantiegeld kunt houden of dat er een deel van uw vakantiegeld gereserveerd moet worden. Reserveren gebeurt voor bijvoorbeeld het betalen van openstaande nota's of een spaarpotje voor onvoorziene kosten. Uiteraard gaat dit dan zo veel mogelijk in overleg met u. 

Mijn GKB
Wat is Mijn GKB?

Mijn GKB is uw persoonlijke omgeving. Met Mijn GKB kunt u altijd, dus wanneer u maar wilt, online de status van al uw diensten bij de GKB volgen. Kortom, uw wordt 24 uur per dag op de hoogte gehouden van alles wat wij voor u doen. Bij budgetbeheer kunt u bijvoorbeeld 24 uur per dag uw rekeningafschriften inzien. Bij een schuldregeling bent u direct op de hoogte van de laatste status van uw regeling. Ook kunt u geld uit uw reservering Vrij opneembaar opnemen.


Meld u nu hier aan voor Mijn GKB.

Hoe kan ik gebruik maken van Mijn GKB?

Om gebruik te kunnen maken van Mijn GKB moet u zich eerst hiervoor aanmelden. Daarna kunt u met de ontvangen gegevens inloggen. Dit kan via het tabblad Mijn GKB of direct op de homepagina van onze website (rechterkolom).

Het enige dat u hiervoor nodig heeft, is een geldig e-mailadres en een internetverbinding. U kunt vervolgens thuis op uw eigen computer inloggen, maar ook op andere plekken, als bijvoorbeeld op een computer in de bibliotheek.

Waar kan ik mij aanmelden voor Mijn GKB?

U kunt zich hier aanmelden voor Mijn GKB. 

Wat kost Mijn GKB?

Mijn GKB is gratis voor klanten van de GKB.

Wat zijn de voordelen van Mijn GKB?

Met Mijn GKB kunt u altijd, dus wanneer u maar wilt, online de status van al uw diensten bij de GKB volgen. Kortom, uw wordt 24 uur per dag op de hoogte gehouden van alles wat wij voor u doen.

Een aantal voordelen op een rijtje:

- 24 uur per dag op de hoogte van alles wat wij voor u doen
- uw persoonlijke gegevens inzien
- bij budgetbeheer meteen zien wanneer uw huishoudgeld is overgemaakt en zelf geld uit uw reservering Vrij opneembaar opnemen
- bij een schuldregeling direct op de hoogte van de laatste status
- bij budgetbeheer 24 uur per dag uw rekeningafschriften inzien
- bij een lening meteen uw saldo kunnen zien

Ik ben mijn gebruikersnaam vergeten, wat moet ik nu doen?

Uw gebruikersnaam is uw e-mailadres. Bent u deze vergeten? Neem dan contact op met uw contactpersoon.

Ik ben mijn wachtwoord vergeten, wat moet ik nu doen?

Wanneer u uw wachtwoord bent vergeten kunt u deze via het tabblad Mijn GKB opnieuw aanvragen. Gaat u hiervoor naar de pagina voor het inloggen op Mijn GKB. U ziet u onder de Login-knop de tekst 'Wachtwoord vergeten?’ staan. Klik op deze tekst. Vul nu uw e-mailadres in om een nieuw wachtwoord op te vragen. U ontvangt per e-mail een nieuw  wachtwoord. Ga terug naar de inlogpagina van Mijn GKB en log in met het door ons verstuurde wachtwoord. Let op! Het heeft geen zin om hiervoor de GKB te bellen. Wij kunnen uw wachtwoord niet zien. 

Ik heb een nieuw e-mailadres, wat moet ik nu doen?

Heeft u een nieuw e-mailadres en wilt u deze gebruiken voor uw huidige Mijn GKB-account? Log dan in met uw oude e-mailadres en wijzig uw gebruikersnaam naar het nieuwe e-mailadres. Dit doet u via Mijn gegevens. In de handleiding van Mijn GKB vindt u meer informatie.

Waar kan ik terecht met andere vragen over Mijn GKB?

Indien uw vraag hierboven niet vermeld staat, neem dan contact op met uw contactpersoon.

Mijn Krediet
Wat is Mijn Krediet?

Mijn Krediet is uw persoonlijke omgeving voor uw krediet bij de GKB. Met Mijn Krediet kunt u altijd, dus wanneer u maar wilt, online de status van krediet(en) bij de GKB volgen.

Meld u nu hier aan voor Mijn Krediet.

Hoe kan ik gebruik maken van Mijn Krediet?

Om gebruik te kunnen maken van Mijn Krediet moet u zich eerst hiervoor aanmelden. Daarna kunt u met de ontvangen gegevens inloggen. Dit kan via het tabblad Mijn Krediet of direct op de homepagina van onze website (rechterkolom).

Het enige dat u hiervoor nodig heeft, is een geldig e-mailadres en een internetverbinding. U kunt vervolgens thuis op uw eigen computer inloggen, maar ook op andere plekken, als bijvoorbeeld op een computer in de bibliotheek.

Waar kan ik mij aanmelden voor Mijn Krediet?

U kunt zich hier aanmelden voor Mijn Krediet. 

Wat kost Mijn Krediet?

Mijn Krediet is gratis voor klanten van de GKB.

Wat zijn de voordelen van Mijn Krediet?

Met Mijn Krediet kunt u altijd, dus wanneer u maar wilt, online de status van uw krediet(en) bij de GKB volgen. Kortom, uw wordt 24 uur per dag op de hoogte gehouden van uw lening.

Een aantal voordelen op een rijtje:

- meteen uw saldo kunnen zien
- zien wanneer de laatste betaling is gedaan
 

Ik ben mijn gebruikersnaam vergeten, wat moet ik nu doen?

Uw gebruikersnaam is uw e-mailadres. Bent u deze vergeten? Neem dan contact op met de afdeling Kredietverlening, telefonisch bereikbaar op maandag t/m donderdag van 10:00 - 12:00 uur via het telefoonnummer 0592 820 827.

Ik ben mijn wachtwoord vergeten, wat moet ik nu doen?

Wanneer u uw wachtwoord bent vergeten kunt u deze via het tabblad Mijn Krediet opnieuw aanvragen. Gaat u hiervoor naar de pagina voor het inloggen op Mijn Krediet. U ziet u onder de Login-knop de tekst 'Wachtwoord vergeten?’ staan. Klik op deze tekst. Vul nu uw e-mailadres in om een nieuw wachtwoord op te vragen. U ontvangt per e-mail een nieuw  wachtwoord. Ga terug naar de inlogpagina van Mijn Krediet en log in met het door ons verstuurde wachtwoord. Let op! Het heeft geen zin om hiervoor de GKB te bellen. Wij kunnen uw wachtwoord niet zien. 

Ik heb een nieuw e-mailadres, wat moet ik nu doen?

Heeft u een nieuw e-mailadres en wilt u deze gebruiken voor uw huidige Mijn Krediet-account? Log dan in met uw oude e-mailadres en wijzig uw gebruikersnaam naar het nieuwe e-mailadres. Dit doet u via Mijn gegevens. In de handleiding van Mijn Krediet vindt u meer informatie.

Waar kan ik terecht met andere vragen over Mijn Krediet?

Indien uw vraag hierboven niet vermeld staat,  neem dan contact op met de afdeling Kredietverlening, telefonisch bereikbaar op maandag t/m donderdag van 10:00 - 12:00 uur via het telefoonnummer 0592 820 827.

Mijn Kasboek
Hoe kan ik inloggen in Smart Kasboek?

Ga naar https://kasboek.smartfms.nl/. Hier vul je je e-mailadres in samen met de inloggegevens in die je van de GKB hebt ontvangen. Daarna klik je op Inloggen. Je komt daarna op de hoofdpagina. 

Het is belangrijk dat je direct het wachtwoord wijzigt in een wachtwoord dat je goed kunt onthouden! Klik na het inloggen op ‘Beheer rekeningen’ rechts boven aan de pagina. Vervolgens klik je links boven aan de pagina op ‘Wachtwoord wijzigen’.  

Waar kan ik mijn saldo zien?

Zodra je bent ingelogd kom je op de hoofdpagina. Op de hoofdpagina zie je aan de rechterzijde een overzicht van de rekeningen, met daarbij per rekening het saldo.

Aan de linkerkant van de pagina staan grafieken en/of overzichten van de inkomsten en uitgaven. Je hebt de mogelijkheid deze per week, maand of jaar te tonen. Rechtsboven aan de grafiek kun je kiezen welke weergave je wilt zien. Die doe je door op je keuze te klikken. 

Krijg ik nog papieren bankafschriften?

Met Smart Kasboek kun je je bankafschriften digitaal bekijken. Nadat je bent ingelogd klikt je rechts boven aan de pagina op Beheer rekeningen.

Vervolgens kun je kiezen van welke rekening je het overzicht wilt bekijken. Je kunt kiezen uit de betaal- en/of leefgeldrekening. Als je deze hebt, kun je hier ook het overzicht van je spaarrekening bekijken. Klik op ‘Saldo overzicht’ bij de rekening die je wilt bekijken. 

Vervolgens ziet je alle af- en bijschrijvingen op de rekening; net als op een bankafschrift. Wil je het overzicht afdrukken? Klik dan onderaan het overzicht op de knop ‘Afdrukken’. 

 

Waar kan ik mijn schuldregeling of mijn krediet zien?

In Smart Kasboek kun je je schuldregeling of krediet niet zien. Om de stand van zaken van de schuldregeling of het krediet te bekijken moet je nog inloggen via Mijn GKB of Mijn Krediet. Onze doelstelling is om dit in de toekomst samen te voegen. Zodra dit gereed is informeren wij je hierover.

Hoe werkt de saldo voorspelling in Smart Kasboek?

De pagina ‘Saldovoorspelling’ geeft je een beeld hoe de inkomsten en uitgaven er in de toekomst uit (kunnen) zien. De saldovoorspelling geeft natuurlijk alleen een juist beeld, als er geen onverwachte dingen gebeuren in de inkomsten of uitgaven.

In de saldo voorspelling kun je ook snel zien of je in de gekozen periode geld overhoudt, kunt sparen of geld tekort komt. De saldovoorspelling kan je snel laten zien of het in de toekomst lastiger wordt om de rekeningen te betalen.

Kan ik via Smart Kasboek zelf geld opnemen?

Dit is afhankelijk van de afspraken die je hebt gemaakt met jouw contactpersoon.

Moet ik betalen voor Smart Kasboek?

Nee, Smart Kasboek is gratis voor klanten van de GKB.

Ik ben mijn wachtwoord vergeten. Wat nu?

Wil je inloggen, maar weet  je het wachtwoord niet meer? Klik op inlogpagina op ‘Wachtwoord vergeten’. Er verschijnt dan een scherm waarmee je een nieuw wachtwoord kunt opvragen. 

Vul je gebruikersnaam in en klik op ‘versturen’. Je ontvangt per e-mail een nieuw wachtwoord. Ga terug naar de inlogpagina van Smart Kasboek en log in met het nieuwe wachtwoord dat je hebt ontvangen. Het is belangrijk dat je direct een nieuw wachtwoord kiest!
(Zie ook de vraag 'Hoe kan ik inloggen in Smart Kasboek?' voor uitleg over het instellen van je wachtwoord)

Waar kan ik terecht met andere vragen over Mijn Kasboek?

Indien uw vraag hierboven niet vermeld staat, neem dan contact op met uw contactpersoon.

Zoek op de website

Sitemap Cookiebeleid Privacy Statement © 2019 Gemeentelijke Kredietbank

webdevelopment by iWink, powered by Kirra