Wat doen wij?

Wij spannen ons tot het uiterste in om met uw schuldeisers tot een eerlijke en verantwoorde regeling te komen. Ook vragen wij uw schuldeisers om geen verdere incassomaatregelen meer te treffen. Daarnaast registreren wij uw schuldregeling bij het Bureau Kredietregistratie (BKR). En we houden u op de hoogte van de voortgang van uw schuldregeling.

Stabiliseren
We kijken altijd eerst of uw situatie stabiel is. Uw situatie is stabiel wanneer uw uitgaven niet hoger zijn dan uw inkomsten. Hierdoor ontstaan er geen (nieuwe) schulden. Dat is belangrijk om u goed te kunnen helpen.

Is uw situatie niet stabiel? Dan zorgen we samen met u voor een stabiele situatie. Dit noemen we stabiliseren.

Schulden in kaart brengen
Heeft u de schuldregelingsovereenkomst getekend? Binnen een week sturen wij al uw schuldeisers een brief. In deze brief vragen wij hoe hoog uw schulden precies zijn. Ook vragen wij om uitstel van incassomaatregelen.
 

Let op! Schuldeisers zijn niet verplicht uitstel te verlenen.
Incassokosten kunnen blijven oplopen en loonbeslag loopt vaak door.

Heeft u problemen met een schuldeiser? Bijvoorbeeld omdat een schuldeiser uw inboedel wil verkopen? Neem contact met ons op. Wij proberen u dan te helpen.

Na uiterlijk zeven weken ontvangt u van ons een overzicht van uw schulden. Het is belangrijk dat u dit overzicht goed controleert! Na ontvangst van het ondertekende schuldenoverzicht kunnen wij verder met het regelen van uw schulden.

Schulden regelen
Een schuldregeling duurt drie jaar, gerekend vanaf het ondertekenen van de schuldregelingsovereenkomst.
Uiterlijk vier maanden na het ondertekenen van deze overeenkomst hoort u of het ons gelukt is om uw schulden te regelen.

Er zijn twee manieren om uw schulden te regelen:

Saneringskrediet
Wij bekijken uw inkomen en berekenen hoeveel u in drie jaar kunt betalen aan uw schuldeisers. Dit bedrag kunt u lenen van de GKB. Dit noemen we een saneringskrediet. Wij doen uw schuldeisers een voorstel en vragen hen om akkoord te gaan met betaling van een deel van de schuld. Tegelijkertijd vragen wij hen om het restant van de schuld kwijt te schelden.

Gaan uw schuldeisers akkoord? Dan betaalt de GKB hen het voorgestelde bedrag meteen uit. U bent dan in één keer van uw schuldeisers af. U heeft alleen de GKB nog als schuldeiser. Na aflossing van het saneringskrediet bent u schuldenvrij.

Gaan uw schuldeisers niet akkoord? Dan adviseren wij u over de wettelijke mogelijkheden om uw schulden te regelen.

Schuldbemiddeling
Soms is een saneringskrediet niet mogelijk. Bijvoorbeeld omdat uw inkomen niet zeker genoeg is. Een schuldbemiddeling kan dan een oplossing zijn. Bij een schuldbemiddeling verstrekken wij u geen lening. Wij bekijken uw inkomen en berekenen hoeveel u in drie jaar kunt betalen aan uw schuldeisers. Wij doen uw schuldeisers een voorstel van dit bedrag.

Gaan uw schuldeisers akkoord? Dan spaart u maandelijks bij de GKB voor de aflossing van uw schulden. Wij betalen daarmee jaarlijks een zo groot mogelijk deel van uw schulden af. Ieder jaar berekenen wij opnieuw hoeveel u kunt aflossen. Heeft u zich drie jaar aan de afspraken gehouden, dan krijgt u voor het restant van uw schulden kwijtschelding van uw schuldeisers. U bent dan schuldenvrij.

Gaan uw schuldeisers niet akkoord? Dan adviseren wij u over de wettelijke mogelijkheden om uw schulden te regelen.

Zoek op de website

Sitemap Cookiebeleid Privacy Statement © 2019 Gemeentelijke Kredietbank

webdevelopment by iWink, powered by Kirra