Preventie

Preventie: voorkomen van schulden

De GKB werkt niet alleen aan het oplossen van schulden, maar belangrijker nog: ze werkt ook aan het voorkomen van schulden.

Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van onze activiteiten op het gebied van schuldpreventie.

Budgetcursus

De budgetcursus Weet wat u besteedt is bedoeld om u te leren (weer) overzicht te krijgen over uw inkomsten en uitgaven, én dit overzicht te houden. Ook geeft de cursus u informatie over regelingen en voorzieningen waarvan u gebruik kunt maken.

Lees meer over de Budgetcursus

Budgetadviesgesprek

Bent u misschien het overzicht over uw financiën een beetje kwijt? Of wilt u graag checken of u uw financiën goed op orde hebt? Kortom, wilt u weten of u financieel fit bent of hoe u dit (weer) kunt worden? Maak dan gebruik van het persoonlijk budgetadviesgesprek.

Lees meer over het Budgetadviesgesprek

Training Eerste Hulp Bij Schulden (voor organisaties)

De training Eerste Hulp Bij Schulden (EHBS) is bedoeld voor professionals en vrijwilligers die te maken (kunnen) hebben met mensen met schulden. De training geeft informatie en handreikingen om financiële problemen zo vroeg mogelijk te signaleren en mensen goed te kunnen begeleiden in het oplossen van deze problemen.

Lees meer over de training Eerste Hulp Bij Schulden

De Klasse!kas (voor basisscholen)

Met de Klasse!kas hebben leerlingen van de basisschool zelf de beschikking over een beperkt geldbedrag. Ze kunnen dit bijvoorbeeld gebruiken om materialen te kopen, acties te ondernemen en feestjes en uitstapjes te organiseren. Hierdoor oefenen en leren kinderen verantwoord om te gaan met geld.

Voorlichtingsles (voor voortgezet onderwijs)

De voorlichtingsles is bedoeld voor leerlingen van het voortgezet onderwijs. In de les bespreken wij verschillende financiële onderwerpen als kopen op afbetaling, lenen en sparen. Door middel van diverse filmpjes en interactieve opdrachten worden leerlingen zich bewust van de risico’s van geld uitgeven.

Lees meer over de Voorlichtingsles

Theatervoorstelling ‘De Verleiding’ (voor voortgezet onderwijs)

De GKB organiseert in samenwerking met theatergroep Klasse Kunst de theatervoorstelling De Verleiding. De voorstelling daagt scholieren uit na te denken over hun eigen financiële situatie. Met veel humor wordt de boodschap duidelijk: geld uitgeven heeft gevolgen.

Oudervoorlichting (voor voortgezet onderwijs)

Een mobieltje, merkkleding, een scooter. Scholieren hebben kostbare wensen. Hoe leid je dat als ouders in goede banen? De oudervoorlichting 'Geld bespreekbaar' geeft ouders van scholieren handvatten om geld bespreekbaar te maken binnen het gezin.

Lees meer over de Oudervoorlichting

Project Erop af!

Het project Erop af! is bedoeld om woningontruimingen bij huurders te voorkomen. De GKB gaat samen met een woonconsulent van een woningbouwvereniging letterlijk op de huurder af. Het contact is erop gericht huurders (weer) in een stabiele financiële situatie te krijgen.

Lees meer over het Project Erop af!

Voorlichting

De GKB geeft voorlichting aan diverse hulpverleners, intermediairs en andere organisaties. Ook kan zij de voorlichting toespitsen op de doelgroepen van deze organisaties. De inhoud en vorm van de voorlichting is maatwerk.

Schuldenwijzer

Intermediairs, zoals het maatschappelijk werk en vrijwilligersorganisaties, komen tijdens hun werkzaamheden steeds vaker in contact met mensen die kampen met complexe schuldenproblematiek. Zij kunnen een belangrijke rol vervullen als het gaat om vroegsignalering van deze problematiek. Het is daarom belangrijk dat zij beschikken over heldere en toegankelijke informatie over schulden en schuldhulpverlening. Om hen te ondersteunen heeft de GKB de Schuldenwijzer ontwikkeld.

Sitemap Cookiebeleid Privacy Statement © 2020 Gemeentelijke Kredietbank

webdevelopment by iWink, powered by Kirra