Wat doen wij?

Voordat beschermingsbewind is uitgesproken door de kantonrechter

Vervolggesprek
Na het intakegesprek krijgt u een vergvolggesprek met een bewindvoerder. De bewindvoerder vertelt u in dit gesprek meer over beschermingsbewind. Ook vertelt de bewindvoerder wat u zelf moet doen. Binnen twee weken na dit gesprek krijgt u een brief waarin staat of de GKB uw bewindvoerder wil worden.

Hulp bij de aanvraag beschermingsbewind
Wij helpen u met het aanvragen van beschermingsbewind bij de kantonrechter.

Budgetbeheer
U krijgt alvast budgetbeheer. Bij budgetbeheer beheert de GKB uw inkomsten, en betaalt daar uw vaste lasten van. Ook adviseren wij u over hoe u uw inkomsten kunt vergroten en uw uitgaven kunt verlagen.

Om inzicht te krijgen in uw financiële situatie maken wij een overzicht van al uw inkomsten en uitgaven. Dit noemen we een budgetplan. In dit plan staat welke van uw vaste lasten wij iedere maand van uw inkomen gaan betalen. Ook staat in dit plan voor welke betalingen wij gaan reserveren (sparen) en hoeveel huishoudgeld u krijgt.

Nadat beschermingsbewind is uitgesproken door de kantonrechter

Post
Worden wij tot uw bewindvoerder benoemd, dan geven wij dit door aan alle instanties waar u mee te maken heeft. Bijvoorbeeld uw verhuurder en uw werkgever. Wij vragen hen ook brieven voortaan naar ons toe te sturen.

Ontvangen van uw inkomen en betalen van uw vaste lasten
Als uw bewindvoerder beheren wij uw geldzaken. Als u onder bewind staat, beslissen wij wat er met uw inkomen gebeurt. Waar mogelijk overleggen wij met u.

Wanneer u onder bewind staat, betekent dit dat u een rekening heeft bij de GKB. Al uw inkomsten komen op deze bankrekening. Dus niet alleen uw loon of uitkering, maar bijvoorbeeld ook uw kinderbijslag, belastingteruggave en vakantiegeld. De GKB beheert deze rekening.

Zodra wij uw inkomen ontvangen, zorgen wij ervoor dat hiervan al uw vaste lasten worden betaald. Hierbij kunt u denken aan de huur of de ziektekostenpremie. U ontvangt iedere week huishoudgeld op uw eigen rekening. Hiervan kunt u bijvoorbeeld de boodschappen doen.

Aanvragen voorzieningen en verzekeringen
Verder vraagt de GKB voorzieningen voor u aan. Hierbij kunt u denken aan het aanvragen van (bijzondere) bijstand of bijvoorbeeld huur- en zorgtoeslag. Ook verzorgen wij uw belastingaangifte en vragen wij kwijtschelding aan voor gemeentebelastingen. Verder zorgen we ervoor dat u alle noodzakelijke verzekeringen heeft. Kortom, wij verzorgen uw gehele financiële administratie.

Schulden regelen
Heeft u schulden, dan proberen wij hier een oplossing voor te vinden. Bijvoorbeeld in de vorm van een schuldregeling.
 

Let op! Zolang u nog niet onder bewind staat, kunnen wij nog niets doen aan uw schulden! Dreigt huisuitzetting of afsluiting van gas, elektra of water? Laat ons dat dan zo snel mogelijk weten. Wij proberen dan uitstel te vragen.


Verantwoording aan kantonrechter
De GKB staat onder toezicht van de rechtbank. Als uw bewindvoerder moeten wij jaarlijks verantwoording afleggen aan de kantonrechter.

Zoek op de website

Sitemap Cookiebeleid Privacy Statement © 2019 Gemeentelijke Kredietbank

webdevelopment by iWink, powered by Kirra