Privacy Statement

Visie van de Gemeentelijke Kredietbank (GKB) op privacy

Binnen de GKB wordt gewerkt met persoonsgegevens. Wanneer u onze website bezoekt, dan verstrekt u ons in sommige gevallen persoonlijke informatie. In deze privacyverklaring leggen wij u uit hoe wij met deze informatie om gaan.

De GKB verwerkt uw persoonlijke informatie volgens de:

  • Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp), vanaf 25 mei 2018 vervangen door de Europese Verordening Gegevensbescherming (AVG);
  • Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.;
  • Gedragscode Schuldhulpverlening (NVVK);
  • Gedragscode Sociale Kredietverlening;
  • Gedragscode voor Beschermingsbewind.

U moet er op kunnen vertrouwen dat de GKB zorgvuldig en veilig om gaat met de verkregen persoonsgegevens. In deze tijd van technologische ontwikkelingen worden steeds meer eisen gesteld aan de bescherming van gegevens en het waarborgen van de privacy. De GKB is zich hier bewust van en zorgt er voor dat de privacy gewaarborgd blijft. Onder andere door maatregelen te treffen op het gebied van informatiebeveiliging, transparantie en gebruikerscontrole.

Gebruik website

Wanneer u onze website bezoekt en gebruikt om informatie te krijgen, zijn wij alleen geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over het gebruik (en succes) van de website. Bijvoorbeeld bezoekersaantallen en meest gebruikte zoektermen. Op basis daarvan proberen wij onze dienstverlening te verbeteren. Uw bezoek blijft dus anoniem.

Neemt u contact met ons op via het digitale loket, dan vragen wij u wel om persoonlijke gegevens in te vullen. Deze gegevens zijn nodig om uw vraag te kunnen beantwoorden, uw folderverzoek te kunnen versturen of om uw aanmelding te kunnen verwerken.

Gebruik van uw persoonsgegevens

De GKB gebruikt uw persoonsgegevens voor de behandeling van uw aanvraag en de totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst. Daarnaast worden uw persoonsgegevens in sommige gevallen gedeeld met andere partijen (derden).

Wanneer wij persoonsgegevens bij u opvragen, zorgen wij er voor dat wij alleen die persoonsgegevens bij u opvragen die noodzakelijk zijn voor het voldoen aan uw verzoek of het aanbieden van de gevraagde dienst. De GKB streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens bij u opgevraagd.

Het delen van uw persoonsgegevens met derden

Soms is het nodig om uw persoonsgegevens te delen met andere partijen (derden). Dit kan zijn omdat wij dit wettelijk verplicht zijn, maar ook voor een goede dienstverlening. Denkt u hierbij aan gemeenten, ketenpartners, rechter-commissaris (Wsnp), schuldeisers en Bureau Krediet Registratie (BKR). Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden gebeurt uiterst zorgvuldig.

Bescherming van uw persoonsgegevens

De GKB vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens goed worden beschermd. Om uw privacy te waarborgen zijn daarom organisatorische en technische maatregelen getroffen. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen die een geheimhoudingsverklaring hebben getekend en voor het doel waarvoor de gegevens verzameld zijn. De GKB zorgt daarbij voor een passende beveiliging van de persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de gemeentelijke taken goed uit te kunnen oefenen of om een wettelijke verplichting na te kunnen leven.

Inzage of verwijdering van uw gegevens

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens. Wilt u weten welke gegevens wij van u hebben, of wilt u vragen om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens? Dan kunt u contact met ons opnemen. Een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar GKB, t.a.v. afdeling Klachten en Geschillen, Postbus 426, 9400 AK Assen. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek een reactie.

Deze privacyverklaring treedt in werking na vaststelling door de directie van de GKB. De tekst van deze verklaring kan worden aangepast bij nieuwe ontwikkelingen, nieuwe producten en/of diensten en wijzigende wet- en regelgeving. Op onze dienstverlening, waaronder deze website, is steeds de meest recente tekst van de privacyverklaring van toepassing.  

Vastgesteld door de directie van de GKB op 23 januari 2018.

Zoek op de website

Sitemap Cookiebeleid Privacy Statement © 2019 Gemeentelijke Kredietbank

webdevelopment by iWink, powered by Kirra