Onze rentetarieven: een uitleg

Onze rentetarieven: een uitleg

Onderstaand leest u antwoord op vragen die ons over onze rentetarieven zijn gesteld.

1 Kloppen de gepubliceerde rentetarieven en kunt u deze inhoudelijk toelichten?
Het klopt dat de GKB in een enkel geval een maximaal rentetarief hanteert van 14%. Echter het rentetarief wordt via een schaalverdeling bepaal, waardoor slechts in een enkel geval daadwerkelijk sprake is van de maximale rente. Het gemiddelde verstrekte krediet bedraagt €.3.000,- netto, het hierbij horende rentetarief bedraagt 9,4%. In gevallen van zeer minimale kredietbedragen, bijvoorbeeld €.500,-, bedraagt de rente 14%. In exacte bedragen is dat slechts €.36,- en daarmee nauwelijks kostendekkend. Dat is ook meteen de reden waarom commerciële banken dit soort kleine kredieten niet of nauwelijks verstrekken. De GKB kent echter het fenomeen van een minimaal krediet (terecht) niet: de GKB prikkelt de burger niet om hogere bedragen te lenen om daarmee zelf kostendekkend te kunnen werken.

2 Is het juist dat de GKB een rentetarief hanteert van maximaal 14 procent?
De huidige rentetarieven worden gehanteerd om kostendekkend te kunnen werken en zijn aldus gebaseerd op de kostprijs. De gemiddelde administratieve kosten liggen bij de GKB, in vergelijking tot commerciële kredietaanbieders, relatief hoog. Daar komt bij dat kleine kredieten net zo veel tijd en arbeid kosten als een hoger krediet. Daarbovenop wijst de GKB 50% van de aanvragen af omdat verstrekking niet verantwoord wordt geacht. Tegenover deze afwijzingen staan geen opbrengsten (de GKB brengt geen kosten voor het indienen van een aanvraag in rekening) waardoor deze kosten omgeslagen moeten worden in het rentetarief.

Het risicoprofiel (het risico op problemen in de afbetaling) voor een sociaal krediet bij de GKB is hoger dan voor een krediet bij een commerciële aanbieder. De GKB kent een achterstandspercentage van 10%. Tot slot heeft de GKB ten opzichte van de reguliere banken te maken met een gering volume (slechts 4000 uitstaande kredieten). De basis waarover de kosten omgeslagen kunnen worden is daarmee minimaal.

3 Vindt het college van burgemeester en wethouders  deze woekerrentes kloppend met de sociale missie en opdracht van de GKB?
Het betreft geen woekerrente doch slechts een rente die het mogelijk maakt kostendekkend te opereren en daarmee kredieten op verantwoorde wijze toegankelijk te maken voor burgers die elders niet in hun kredietbehoefte kunnen voorzien. Woekerrente zou betekenen dat de GKB fors verdient aan de kredieten, maar dat is geenszins het geval. Dit is overigens ook terug te vinden is in onze jaarrekeningen.

4 Is het college van burgemeester en wethouders bereid deze tarieven, indien nodig, naar beneden bij te stellen?
De tarieven kunnen alleen dan naar beneden worden bijgesteld als een derde partij garant staat voor de kosten die niet via de rente kunnen worden opgevangen. De GKB kent geen winstgevende activiteiten waarmee deze kosten kunnen worden gedekt en dus is aanvullende financiering door een derde partij noodzakelijk. De gemeenteraden van een aantal gemeenten heeft daartoe besloten en daarom kunnen bepaalde kredietbanken aldaar lagere rentes doorberekenen. Wat daarbij overigens uit berichtgeving opvalt, is dat de gemeente Den Haag niet alle kosten doorberekent.


 

Zoek op de website

Sitemap Cookiebeleid Privacy Statement © 2019 Gemeentelijke Kredietbank

webdevelopment by iWink, powered by Kirra