Financiële veranderingen vanaf januari 2015

Per 1 januari 2015 veranderen er door de invoering van de Participatiewet, de Wet hervorming kindregelingen en veranderingen in de bijstand veel zaken. Ook hebben klanten in sommige gevallen de mogelijkheid om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar.

Om onze klanten goed te informeren ontvangen alle klanten met budgetbeheer bij de GKB een brief. In deze brief worden de klanten gewezen op de belangrijkste wijzigingen, voor zover die van invloed zouden kunnen zijn op hun financiën.

In de brief roepen we klanten op om wijzigingen in inkomsten, tegemoetkomingen en uitgaven zo snel mogelijk door te geven aan de GKB. De inkomensbeheerders zullen vervolgens de budgetplannen aanpassen, zodat inkomsten en uitgaven in balans blijven en er geen achterstanden ontstaan. Zo houden we bijvoorbeeld rekening met de verhoging van het verplichte eigen risico in de zorg. Ook zal bij klanten met een (aanvraag) schuldregeling het vrij te laten bedrag worden aangepast aan de actuele situatie.

Mogelijk zullen sommige klanten een beroep op onze ketenpartners doen voor ondersteuning. Daarom willen wij u ook informeren over wat er allemaal gaat veranderen. In de bijlage Belangrijke financiële wijzigingen per 1 januari 2015 leest u hier meer over. Dit overzicht is niet compleet, maar gaat slechts in op de veranderingen waarvan we verwachten dat ze de meeste impact hebben op de financiële situatie van onze klanten. Waar mogelijk verwijzen we naar derden voor aanvullende informatie.

Zoek op de website

Sitemap Cookiebeleid Privacy Statement © 2019 Gemeentelijke Kredietbank

webdevelopment by iWink, powered by Kirra