Vrijwilligers opgeleid voor nazorg GKB

maandag 8 december 2014

Het vrijwilligersproject ‘In eigen hand’ is tot dusver een groot succes gebleken. Voor het project, een initiatief van de GKB, Intergemeentelijke Sociale Dienst en ISD Noordenkwartier, hebben zich al dertig vrijwilligers aangemeld, zo ook Wijtze de Haan uit Leek. De Haan is inmiddels gekoppeld aan een klant.

‘In eigen hand’ is een project waarin vrijwilligers klanten van de GKB helpen met uitstromen die in een schuldhulpverleningstraject hebben gezeten of die langdurig gebruik hebben gemaakt van budgetbeheer. De hulp is een vorm van nazorg om deze mensen te stimuleren hun eigen financiën weer op te pakken en ervoor te zorgen dat problemen zich niet herhalen. De nazorg bestaat uit begeleiding voor een periode van maximaal zes maanden.

‘Hulpverlening hoog in het vaandel’
Wijtze de Haan kwam in aanraking met het project ‘In eigen hand’ door een advertentie die hij zag in de weekkrant (Midweek) van Leek. De Haan is altijd actief geweest als zelfstandig budgetbeheerder van een grotere eenheid bij de politie. Nu hij gepensioneerd is wilde hij graag bijdragen aan het doel van het project. ‘Ik, en de politie in het algemeen, hebben hulpverlening altijd hoog in het vaandel gehad. Dit project leek me een uitgelezen kans om dit tijdens mijn pensionering voort te kunnen zetten.’

De wegen leren bewandelen
De Haan startte met de basistraining om daarna gekoppeld te kunnen worden aan een klant. ‘Deze training is van wezenlijk belang. Ondanks dat ik al veel kennis heb over inkomensbeheer, heb ik op de training geleerd met welke vraagstukken je bij welke instanties terecht kunt. Wat kan de gemeente bijvoorbeeld betekenen voor mensen met een (zeer) laag inkomen van wie de wasmachine plots kapot is gegaan.’

Intervisie van grote waarde
Op dit moment bezoekt hij één keer per week de klant aan wie hij gekoppeld is. Hij maakt daarbij voor ondersteuning graag gebruik van de intervisiebijeenkomsten die de GKB maandelijks biedt.‘Tijdens deze bijeenkomsten krijgen we voorlichting en hebben we de mogelijkheid om ervaringen te delen. We leren van elkaar. De klant blijft daarbij overigens altijd anoniem. Ik kan tussendoor ook altijd overleggen met de GKB bij vragen. Signaleer ik bijvoorbeeld dat er meer hulp nodig is van bijvoorbeeld Maatschappelijk Werk, dan bespreek ik dit met de GKB en zorgt zij ervoor dat de lijntjes voor deze hulp worden uitgezet. We zijn vaak met name bezig met de gevolgen van een probleem. Tijdens de laatstgehouden intervisiebijeenkomst is gebleken, dat we zo snel mogelijk de kern (oorzaak) van het daadwerkelijke probleem moeten vaststellen, teneinde het vervolgtraject (hulpverlening) effectief en efficiënt te laten zijn.’

Vrijwilligers opgeleid door GKB
Om ervoor te zorgen dat de nazorg op een verantwoorde en efficiënte manier gebeurt, worden de vrijwilligers opgeleid door de GKB. Hierbij wordt samengewerkt met MEE Drenthe en de ISD Noordenkwartier. De nazorg vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de GKB, waarbij de GKB gedurende het gehele traject als achterwacht fungeert. Zo organiseert de GKB regelmatig (intervisie)bijeenkomsten waar de vrijwilligers hun ervaringen kunnen uitwisselen en terecht kunnen met vragen. Om de resultaten te kunnen monitoren wordt gebruik gemaakt van een volgsysteem.

Er zijn intussen twee groepen vrijwilligers gestart, waarvan de eerste groep gekoppeld is aan klanten en de begeleiding is gestart. Dit heeft opgeleverd dat er een aantal klanten definitief is uitgestroomd.

De GKB is enorm enthousiast over de inzet van de vrijwilligers.

Naar het nieuwsarchief

Zoek op de website

Sitemap Cookiebeleid Privacy Statement © 2019 Gemeentelijke Kredietbank

webdevelopment by iWink, powered by Kirra