Uitreiking schuldenwijzer aan wethouders

donderdag 27 januari 2011

Op vrijdag 28 januari en dinsdag 1 februari 2011 zal Jan Tingen, directeur van de Gemeentelijke Kredietbank (GKB), het eerste exemplaar van de Schuldenwijzer uitreiken aan respectievelijk wethouder Jaap Kuin van de gemeente Assen en wethouder Hennie Bogaards-Simonse van de gemeente Noordoostpolder.

De afgelopen jaren is de schuldenproblematiek in Nederland – mede als gevolg van de kredietcrisis – fors toegenomen. Ook intermediairs, zoals het maatschappelijk werk en vrijwilligersorganisaties, komen tijdens hun werkzaamheden steeds vaker in contact met mensen die kampen met complexe schuldenproblematiek. Zij kunnen dan ook een belangrijke rol vervullen als het gaat om vroegsignalering van deze problematiek. Het is daarom belangrijk dat zij beschikken over heldere en toegankelijke informatie over schulden en schuldhulpverlening.
 

Handboek
De Schuldenwijzer is een handboek voor intermediairs, dat in opdracht van de gemeente Assen is ontwikkeld door de GKB. Het boekje biedt enerzijds handvatten voor het hanteren van lichte schuldenproblematiek, anderzijds bevat het informatie over de mogelijkheden voor doorverwijzing in geval van problematische schuldsituaties. Onderwerpen die hierin aan bod komen zijn bijvoorbeeld oorzaken van schulden, een stappenplan, de werkwijze van de deurwaarder en informatie over schuldregeling.
 

Uitreiking
Jan Tingen, directeur van de GKB, is erg verheugd de eerste exemplaren te mogen aanbieden aan de wethouders. ‘De Schuldenwijzer biedt intermediairs in het veld handvatten om hun klanten op effectieve wijze te kunnen ondersteunen bij schuldenproblematiek. Wij hopen dat ze hiermee schuldenproblematiek eerder signaleren en gericht(er) kunnen doorverwijzen.’ aldus Jan Tingen.

 

Naar het nieuwsarchief

Zoek op de website

Sitemap Cookiebeleid Privacy Statement © 2019 Gemeentelijke Kredietbank

webdevelopment by iWink, powered by Kirra