Toegenomen aanvragen schuldhulpverlening, afgenomen wachttijden

woensdag 27 januari 2010

De vraag naar diensten van de Gemeenschappelijke Kredietbank Drenthe (GKB) is in 2009 fors toegenomen. De opvallendste stijging is te zien in de aanvragen voor een schuldregeling. Ondanks deze toename, zijn de wachttijden afgenomen.

Het aantal aanvragen is in 2009 met 22% gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Met name de uitbreiding van de organisatie zorgde voor een forse stijging. Daarnaast is het doorstroompercentage naar een traject schuldregeling van 68% naar 75% toegenomen. Ook de aanvragen budgetbeheer en beschermingsbewind laten over 2009 een stijging zien. De aanvragen voor deze diensten zijn respectievelijk met 12% en 15% gestegen. Het aantal door de GKB afgegeven verklaringen voor toelating tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) is in 2009 met 30% gestegen.

Jan Tingen, directeur van de GKB, geeft aan dat de inzet van meer medewerkers, ondanks de toename van aanvragen, een positieve invloed heeft gehad op de wachttijden. ‘Waar de wachttijd voor schuldhulpverlening in september 2009 nog gemiddeld 12 weken was, is deze begin 2010 teruggebracht naar 8 weken.’ Een stap in de goede richting volgens Tingen, maar nog niet voldoende. ‘We zullen ook in 2010 de capaciteit blijven vergroten om de wachtlijsten zo snel mogelijk nog verder terug te dringen. Het streven is de wachttijd te verkorten naar maximaal 4 weken, conform het wetsvoorstel Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.’ Tingen plaatst hierbij wel de kanttekening dat de uitkomst afhankelijk is van de toekomstige aanvragen schuldhulpverlening. ‘Wanneer de toestroom, als gevolg van banenverlies door de recessie, de komende maanden doorzet, dan zullen de wachttijden opnieuw onder vergrote druk komen te staan’, aldus Tingen.

Naar het nieuwsarchief

Zoek op de website

Sitemap Cookiebeleid Privacy Statement © 2019 Gemeentelijke Kredietbank

webdevelopment by iWink, powered by Kirra