Taboe op schuldhulp verdwenen?

maandag 12 januari 2009

De vraag naar diensten van de Gemeenschappelijke Kredietbank Drenthe (GKB) is in 2008 fors toegenomen. De opvallendste stijging is te zien in de aanvragen voor een schuldregeling.

Na twee jaar een daling te hebben geconstateerd in de aanvragen voor een schuldregeling, is het aantal in 2008 met 24% gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Met name de laatste maanden van 2008 zorgden voor deze forse stijging. Daarnaast is het doorstoompercentage naar een traject schuldregeling eveneens toegenomen. Ook de aanvragen budgetbeheer en beschermingsbewind laten over 2008 een aanzienlijke stijging zien. De aanvragen voor deze diensten zijn respectievelijk met 11% en 10% gestegen. Het aantal door de GKB afgegeven verklaringen voor toelating tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) in 2008 is daarentegen met 56% afgenomen. De wijziging van de WSNP, waarbij onder andere de criteria voor toelating tot de schuldsanering zijn verscherpt, is een van de verklaringen voor de daling.

Jan Tingen, directeur van de GKB, geeft aan de toename in de aanvragen schuldhulp niet te kunnen verklaren. ‘De toename zou kunnen betekenen dat er meer mensen in de schulden zijn geraakt, maar het zou ook kunnen betekenen dat mensen sneller dan voorheen hulp durven te zoeken. Dit laatste proberen we uiteraard te stimuleren: hoe eerder mensen hulp zoeken bij schulden, hoe beter we ze vaak kunnen helpen’ aldus Tingen.

Naar het nieuwsarchief

Zoek op de website

Sitemap Cookiebeleid Privacy Statement © 2019 Gemeentelijke Kredietbank

webdevelopment by iWink, powered by Kirra