Samenwerkingsovereenkomst VNN en GKB

vrijdag 9 januari 2009

Op woensdag 14 januari aanstaande tekenen Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) en de Gemeenschappelijke Kredietbank Drenthe (GKB) een samenwerkingsovereenkomst. Met deze overeenkomst wordt de samenwerking tussen VNN en de GKB, die al jaren bestaat, officieel gemaakt. De overeenkomst wordt getekend door de heer Smid voorzitter van het bestuur van de GKB in Assen en de heer Jaspers, voorzitter van de Raad van Bestuur van VNN.

De samenwerkingsovereenkomst heeft betrekking op de zogenaamde integrale schuldhulpverlening: een gezamenlijke aanpak voor mensen met problematische schulden. Bij problematische schulden zijn financiële, psychosociale en maatschappelijke oorzaken (en gevolgen) vaak verweven. Mensen met dergelijke schulden bevinden zich vaak in een ontwrichte leefsituatie en nemen niet of nauwelijks meer deel aan het maatschappelijk leven. Niet zelden is er sprake van een verslaving.

Veel mensen veroorzaken met hun verslaving grote schulden, waar zij geen raad mee weten. Dit feit zorgt er op zichzelf vaak voor dat mensen teruggrijpen op hun verslaving, en de schulden verder oplopen. Om terugval te voorkomen, is het – ondanks het risico voor de schuldhulpverlenende instantie - belangrijk dat er zo snel mogelijk wordt gestart met het oplossen van de schulden. Vertrouwen hebben in elkaar én rekening houden met het specifieke karakter van beide specialismen, maakt deze samenwerking dan ook uniek. Beide samenwerkingspartners leveren een eigen bijdrage aan de integrale (schuld)hulpverlening: de GKB draagt zorg voor de materiële schuldhulpverlening en VNN draagt met name zorg voor de psychosociale hulpverlening. Door samen te werken wordt er niet alleen een oplossing gezocht voor gemaakte schulden van cliënten, maar is er ook aandacht voor preventie in de vorm van budgetbegeleiding, aandacht voor psychosociale factoren die samenhangen met de schuldenproblematiek en mogelijkheden tot gedragsverandering. Deze vorm van tweeledige hulpverlening moet volgens de samenwerkingspartners leiden tot betere toekomstperspectieven na een afkicktraject.

De doelgroep van de samenwerking bestaat uit volwassenen woonachtig in het werkgebied van de GKB, waarbij sprake of dreiging is van een problematische schuldsituatie. Ook moet er een hulpverleningscontact met VNN zijn. De integrale schuldhulpverlening die de samenwerkingspartners aanbieden is niet vrijblijvend. Cliënten die van deze hulp gebruik willen maken, moeten aan bepaalde eisen voldoen. Voor de uitwisseling van cliëntgegevens zullen de samenwerkingspartners ieder apart schriftelijk toestemming van de cliënt vragen.

De samenwerking tussen VNN en GKB zal halfjaarlijks geëvalueerd worden.

 

Naar het nieuwsarchief

Zoek op de website

Sitemap Cookiebeleid Privacy Statement © 2019 Gemeentelijke Kredietbank

webdevelopment by iWink, powered by Kirra