Samenwerking Woonconcept en GKB om betalingsproblemen eerder te signaleren

maandag 21 januari 2013

De Gemeentelijke Kredietbank (GKB) en woningcorporatie Woonconcept hebben een convenant getekend voor hulpverlening aan huurders met schulden. Volgens beide organisaties is er een toename van het aantal particulieren (en dus ook huurders) die in een schuldsituatie zitten of daarin dreigen terecht te komen. Vaak worden de betalingsproblemen veroorzaakt door het wegvallen van werk. Dit kan leiden tot maatschappelijke problemen als armoede, sociale uitsluiting, gezondheidsproblemen of huisuitzetting.

Huurschulden zijn vaak een signaal van grotere financiële problemen waarbij soms ook andere persoonlijke problematiek een rol speelt. Als een huurachterstand te ver oploopt, dreigt huisuitzetting. Dit grijpt diep in bij betrokkenen en brengt maatschappelijke participatie in gevaar. Vroegsignalering is dus erg belangrijk. In het convenant is afgesproken dat Woonconcept bij constatering van financiële problemen bij een huurder, in een vroeg stadium doorverwijst naar de GKB.

Woonconcept voert een actief en persoonlijk beleid om ontstane huurachterstanden zo snel mogelijk betaald te krijgen, dan wel deze niet te hoog laten oplopen. Jan Tingen, directeur van de GKB en Sanne Portengen, manager Wonen bij Woonconcept, zien beiden een duidelijke meerwaarde in een dergelijk incassobeleid. ‘Het is belangrijk dat achterstanden in de huur zo snel mogelijk gesignaleerd worden, want hoe verder een huurachterstand oploopt, des te moeilijker deze is op te lossen.’

Bij financiële problematiek is de samenwerking gericht op het zo snel mogelijk treffen van een betalings- of schuldregeling. Voorwaarde is dat de huurder hieraan wil meewerken en de huurschuld niet verder laat oplopen. De GKB houdt Woonconcept tijdig en op juiste wijze op de hoogte van een eventuele schuldregeling.

Met deze nauwe samenwerking willen de GKB en Woonconcept problematische schulden bij huurders van Woonconcept in Drenthe en Overijssel voorkomen en het aantal huisuitzettingen terugdringen.

Naar het nieuwsarchief

Zoek op de website

Sitemap Cookiebeleid Privacy Statement © 2019 Gemeentelijke Kredietbank

webdevelopment by iWink, powered by Kirra