Samenwerking GKB en Woonconcept om huisuitzettingen te voorkomen

woensdag 2 februari 2011

De Gemeentelijke Kredietbank (GKB) en woningcorporatie Woonconcept ondertekenen vrijdag 4 februari een convenant. De organisaties gaan samenwerken om (oplopende) huurachterstanden en de gevolgen daarvan te voorkomen. Ook is de samenwerking gericht op een juiste doorverwijzing naar schuldhulpverlening.

Door tijdige signalering willen de beide partijen betalingsproblemen bij huurders en het aantal huisuitzettingen terugdringen.
 

Goede doorverwijzing
Huurschulden zijn vaak een signaal van grotere financiële problemen waarbij soms ook andere persoonlijke problematiek een rol speelt. Als een huurachterstand te ver oploopt, dreigt huisuitzetting. Dit grijpt diep in bij betrokkenen en brengt maatschappelijke participatie in gevaar. Vroegsignalering is dus erg belangrijk. Constateert Woonconcept financiële problemen bij een huurder, dan zal zij in een vroeg stadium doorverwijzen naar de GKB.
 

Actief en persoonlijk incassobeleid
Woonconcept voert een actief en persoonlijk beleid om ontstane huurachterstanden zo snel mogelijk betaald te krijgen dan wel deze niet te hoog laten oplopen. Jan Tingen, directeur van de GKB, en Ineke Dilling, manager Wonen bij Woonconcept, zien beide een duidelijke meerwaarde in een dergelijk incassobeleid. ‘Het is belangrijk dat achterstanden in de huur zo snel mogelijk gesignaleerd worden, want hoe verder een huurachterstand oploopt, des te moeilijker deze is op te lossen.’
 

Communicatie
Bij financiële problematiek is de samenwerking gericht op het treffen van betalingsregelingen en schuldregelingen. Voorwaarde is dat de huurder hieraan wil meewerken en de huurschuld niet verder laat oplopen. De GKB houdt Woonconcept tijdig en op juiste wijze op de hoogte van een eventuele schuldregeling.
 

Met deze nauwe samenwerking wordt beoogd huurders van Woonconcept in Drenthe en Overijssel een toekomst te kunnen bieden zonder problematische schulden.
 

Naar het nieuwsarchief

Zoek op de website

Sitemap Cookiebeleid Privacy Statement © 2019 Gemeentelijke Kredietbank

webdevelopment by iWink, powered by Kirra