Samenwerking GKB en Actium om betalingsproblemen en huisuitzettingen te voorkomen

Samenwerking GKB en Actium om betalingsproblemen en huisuitzettingen te voorkomen

dinsdag 5 juni 2012

Op maandag 4 juni ondertekenden woningcorporatie Actium en de Gemeentelijke Kredietbank (GKB) een convenant voor het project Eropaf!

Eropaf! is een snelle en gerichte aanpak van Actium en de GKB om financiële problemen zo vroeg mogelijk te signaleren en aan te pakken. Eropaf! houdt in dat huurders van Actium, die de huur niet tijdig betalen, thuis worden bezocht door een medewerker van Actium en van de GKB. Zij gaan dan een gesprek aan met de huurder en bieden hulp om de schuldenproblemen structureel op te lossen.

Financiële stabiliteit
Gedurende zes maanden ondersteunen en motiveren Actium en de GKB de betreffende huurder naar een stabiele financiële situatie. Uiteindelijk is het doel de betalingsachterstanden volledig af te lossen. Daarnaast leren de huurders hoe zij een overzichtelijke financiële administratie kunnen voeren. Dit is belangrijk om toekomstige problemen te kunnen voorkomen.

Vroegsignalering
Huurschulden zijn vaak een signaal van grotere financiële problemen. Soms speelt ook andere persoonlijke problematiek een rol. Als een huurachterstand te ver oploopt, dreigt huisuitzetting. Dit grijpt diep in bij betrokkenen en brengt maatschappelijke participatie in gevaar. Vroegsignalering is dus erg belangrijk. Ook om de druk op de maatschappelijke opvang te verminderen.

Schuldenvrije toekomst
Huurders van Actium met betalingsproblemen zijn vaak gebaat bij begeleiding naar zorg en het regelen van schuldhulpverlening. Bij financiële problematiek is de samenwerking gericht op het treffen van een betalingsregeling of in het uiterste geval een schuldregeling. Voorwaarde is dat de huurder hieraan wil meewerken en de huurschuld niet verder laat oplopen. De GKB houdt Actium op de hoogte van een eventuele schuldregeling. Met deze nauwe samenwerking wordt beoogd huurders van Actium in Drenthe een toekomst te kunnen bieden zonder problematische schulden.
 

Naar het nieuwsarchief

Zoek op de website

Sitemap Cookiebeleid Privacy Statement © 2019 Gemeentelijke Kredietbank

webdevelopment by iWink, powered by Kirra