Run op volkskrediet

dinsdag 11 november 2008

De drie noordelijke kredietbanken, Gemeenschappelijke Kredietbank (GKB) Drenthe, Friesland en Groningen, constateren dat het als ouderwets versleten volkskrediet in tijden van crisis mag rekenen op hernieuwde belangstelling. Sinds juli van dit jaar is het aantal aanvragen fors toegenomen in vergelijking met de voorgaande periode.

Het afsluiten van een lening bij banken en andere commerciële partijen is het afgelopen kwartaal aanzienlijk bemoeilijkt. De kredietcrisis zorgt ervoor dat deze partijen de voorwaarden die zij aan een krediet verbinden sterk hebben aangescherpt. Deze ontwikkeling heeft ervoor gezorgd dat veel consumenten hun toevlucht hebben gezocht bij één van de drie noordelijke kredietbanken, aangesloten bij Sociaal Bankieren Nederland (SBN).

Mensen met een laag inkomen of een beschadigd kredietverleden kunnen bij de leden van SBN terecht. SBN biedt, in tegenstelling tot de commerciële partijen, enkel een (noodzakelijk) aflopend krediet met een maandelijks vast bedrag aan rente en aflossing en een vooraf afgesproken looptijd. Duidelijkheid én niet in de verleiding komen om tussentijds meer geld op te nemen, zijn de voordelen ten opzichte van een doorlopend krediet. Zo zorgen de leden van SBN ervoor dat er alleen verantwoorde kredieten worden verstrekt.

Het stringentere kredietbeleid bij commerciële partijen is volgens de kredietbanken een positieve ontwikkeling. Hoewel er nu nog meer mensen buiten de boot vallen die het misschien het hardst nodig hebben, zorgen de aangescherpte kredietvoorwaarden er wel voor dat er minder overkreditering plaatsvindt. Het sociaal krediet is een verantwoord alternatief voor mensen die niet in aanmerking komen voor een reguliere lening. Ondanks de zichtbare toename in de kredietaanvragen, weten nog steeds te weinig consumenten hun weg te vinden naar de kredietbank voor een sociaal krediet. Veel mensen denken dat een sociale lening enkel bestemd is voor mensen met een laag inkomen of schulden. Toch hebben ook hogere inkomens onder voorwaarden recht op een sociale lening. Hierbij kan gedacht worden aan mensen waarvan de kredietaanvraag elders is afgewezen door bijvoorbeeld een negatieve BKR-codering. De kredietbanken zijn blij deze mensen de mogelijkheid te bieden om bijvoorbeeld toch de kapotte wasmachine of het versleten meubilair te kunnen vervangen. Voor meer informatie: www.sbn.nl.

Naar het nieuwsarchief

Zoek op de website

Sitemap Cookiebeleid Privacy Statement © 2019 Gemeentelijke Kredietbank

webdevelopment by iWink, powered by Kirra