GKB strijdt (mee) tegen laaggeletterdheid

maandag 27 november 2017

In Nederland heeft ongeveer 1 op de 6 mensen moeite met lezen en schrijven. Deze mensen hebben erg veel moeite om te functioneren in de maatschappij, met soms zelfs schulden tot gevolg. Daarom vindt de GKB het belangrijk mee te werken aan het bestrijden van laaggeletterheid.  

Aanpak laaggeletterdheid Assen
De GKB is onder andere lid van de kerngroep aanpak laaggeletterdheid Assen. Deze groep, bestaande uit verschillende partijen uit de publieke sector, werkt aan het ontwikkelen van diverse activiteiten om het aantal laaggeletterden terug te dringen. Zo is er bijvoorbeeld een Taalhuis gerealiseerd. Hier kunnen laaggeletterden terecht voor het beter leren lezen, schrijven en met de computer omgaan. Daarnaast zijn diverse organisaties getraind in het herkennen en signaleren van laaggeletterdheid.

Landelijke conferentie ‘Doe meer met taal’
Tevens hebben medewerkers van de GKB op 20 november de landelijke conferentie ‘Doe mee(r) met taal’ bezocht. Een initiatief van Tel mee met Taal, een actieprogramma van de ministeries van OCW, SZW en VWS. Hierin werd onder andere gesproken over de nieuwe onmisbare vaardigheden in de 21e eeuw. Verder kwam ook de doelgroep zelf aan het woord. Groepen laagtaalvaardigen die zelf aan de slag zijn gegaan om de problemen op te lossen vertellen over hun ervaringen.

De medewerkers zijn met veel inspiratie huiswaarts gekeerd. Een eerste stap van uitwerking is het herschrijven van een aantal klantbrieven.

Naar het nieuwsarchief

Zoek op de website

Sitemap Cookiebeleid Privacy Statement © 2019 Gemeentelijke Kredietbank

webdevelopment by iWink, powered by Kirra