GKB start pilot met diagnose-instrument Traject51

donderdag 8 mei 2014

In juli 2014 zal de GKB binnen vier gemeenten in haar werkgebied starten met de pilot Traject51. Traject51 is een webbased diagnose instrument voor schuldhulporganisaties. De mogelijkheden van klanten worden vooraf, tijdens een intake, eenduidig en objectief in kaart gebracht door middel van een screening op 6 dimensies:regelbaarheid klant, beïnvloedbaarheid schuldsituatie, bestedingsgedrag klant, leefsituatie klant, sociale participatie door klant en attitude van klant. Dit levert een profiel op, op basis waarvan een maatwerk selectie van schuldhulpdiensten kan worden aangeboden aan de klant.

De werkwijze is ontwikkeld vanuit de praktijk op basis van een wetenschappelijke verkenning. De schuldhulpverlener speelt een essentiële rol bij de uitvoering.
Merkbare effecten zijn korte doorlooptijden, betere slagingspercentages, minder uitval en hoge tevredenheid bij klant en hulpverlener. De resultaten zijn zowel in de praktijk bewezen als via onderzoek objectief vastgesteld.

Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen om op 1 juli aanstaande van start te kunnen gaan. Er worden in de pilotgemeenten bijeenkomsten gepland met onze ketenpartners, omdat zij een grote rol spelen bij de uitkomsten van de screening. Daarnaast worden onze consulenten getraind om het instrument optimaal te kunnen inzetten bij de intake.

Bij gebleken tevredenheid over de inzet van het instrument is het de bedoeling om dit waar mogelijk in te zetten in ons gehele werkgebied.

Wilt u meer weten over Traject51, neemt u dan contact op met Franciska Roose, via franciska.roose@degkb.nl.

Naar het nieuwsarchief

Zoek op de website

Sitemap Cookiebeleid Privacy Statement © 2019 Gemeentelijke Kredietbank

webdevelopment by iWink, powered by Kirra