GKB scoort goed in vergelijkend onderzoek

dinsdag 9 februari 2016

Het Bestuur van de Gemeentelijke Kredietbank (GKB) heeft de resultaten van de benchmark voor de GKB bekendgemaakt aan de gemeenteraden van de gemeenschappelijke regeling. De GKB behaalt goede resultaten. Zo behaalt ze het rapportcijfer 7,9 in het klanttevredenheidsonderzoek.

In opdracht van het Bestuur van de GKB is in de periode september tot november 2015 een benchmark uitgevoerd bestaande uit drie onderdelen: een onderzoek naar de klanttevredenheid, een tarievenvergelijking en een prestatieonderzoek. Deze benchmark, uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau, maakt onderdeel uit van de innovatieagenda van de GKB. De innovatieagenda van de GKB is een document opgesteld om samen met gemeenten koers te bepalen en ze optimaal te ondersteunen in het voorkomen en oplossen van problematische schulden. Deze nulmeting is noodzakelijk om samen met de gemeenten doelen te bepalen en succes te meten. De innovatieagenda dient vooral om richting te geven aan de ontwikkeling van dienstverlening van de GKB.

Klanttevredenheidsonderzoek budgetbeheer: 82% van de klanten (zeer) tevreden
De GKB scoort een 7,9 op klanttevredenheid en is daar gepast trots op. Per saldo is 82% van de klanten (zeer) tevreden over het budgetbeheer door de GKB. Een goed rapportcijfer betekent overigens niet dat de GKB de individuele klant uit het oog verliest. Door onder andere een laagdrempelige klachten- en geschillenprocedure, blijft de GKB voortdurend alert op individuele klantervaringen.

Tarievenvergelijking: GKB goedkoopste aanbieder 
Uit de tarievenvergelijking mag geconcludeerd worden dat de GKB voor haar leden van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) in vergelijking tot de andere onderzochte aanbieders de goedkoopste is. Ook is de GKB ook voor haar dienstverleningsovereenkomst (DVO)-gemeenten een goedkope aanbieder. De tarieven zijn vergeleken met diensten van aanbieders die ook daadwerkelijk op inhoud te vergelijken zijn. 

Prestatieonderzoek: kengetallen worden nauwelijks bijgehouden
Ondanks een uitvoerig onderzoek blijkt het, door een ontbreken van de gewenste kengetallen, niet mogelijk een verantwoorde benchmark voor de prestaties van de GKB uit te voeren. De praktijk wijst uit dat leden van de NVVK (branchevereniging schuldhulpverlening en sociaal bankieren), met wie de benchmark zou moeten plaatsvinden, niet of nauwelijks kengetallen bijhouden of dat ze deze op een andere wijze bijhouden. Daarnaast voert slechts een deel van de NVVK-leden het gehele schuldhulpverleningsproces uit of hebben een ander proces dat op belangrijke onderdelen afwijkt. De GKB spant zich de komende periode binnen de NVVK in om een benchmark in de toekomst wel mogelijk te maken.

Naar het nieuwsarchief

Zoek op de website

Sitemap Cookiebeleid Privacy Statement © 2019 Gemeentelijke Kredietbank

webdevelopment by iWink, powered by Kirra