Gemeenten besparen kosten door uitvoering schuldhulpverlening

woensdag 13 juli 2011

Door het uitvoeren van schuldhulpverlening, voorkomen gemeenten hoge kosten op andere terreinen. Elke euro die gemeenten besteden aan schuldhulpverlening, leidt tot gemiddeld twee euro aan kostenbesparing op andere plekken.

Dit blijkt uit onderzoek dat Hogeschool Utrecht (HU) en onderzoeksbureau Regioplan (Amsterdam) samen hebben uitgevoerd naar de kosten en baten van schuldhulpverlening. Het onderzoek gebeurde onder andere in opdracht van de Gemeentelijke Kredietbank (GKB).
De grootste besparingen worden gerealiseerd door een kortere uitkeringsduur, met name bij de gemeentelijke sociale dienst. Door de inzet van schuldhulpverlening wordt hier per 100.000 inwoners circa 1,4 miljoen euro bespaard op WWB-uitkeringen en re-integratietrajecten. Een andere grote besparing is het voorkomen van huisuitzettingen van de schuldenaren, ongeveer 1,1 miljoen euro. Het gaat o.a. om kosten die woningcorporaties maken bij huisuitzettingen en kosten voor het organiseren van maatschappelijke opvang. Andere kostenbesparingen vinden plaats bij de verslavingszorg en de ggz.

Het hoge rendement van schuldhulpverlening is een gevolg van het gegeven dat veel schuldenaren ook kampen met niet-financiële problemen. De hoge schulden gaan samen met psycho-sociale problematiek, een verslaving, een tekort aan weerbaarheid of werkloosheid.
Het aanpakken van de schulden leidt er toe dat schuldenaren op andere terreinen weer sneller de draad kunnen oppakken.

Uit het onderzoek van HU/Regioplan blijkt onder meer dat de gemiddelde uitkeringsduur substantieel korter is als een uitkeringsgerechtigde met schulden ook gebruik maakt van schuldhulp. Roeland van Geuns, partner/manager bij Regioplan: “Door uitkeringsgerechtigden met schulden niet alleen te begeleiden naar werk, maar tegelijkertijd ook te ondersteunen bij het oplossen van hun schuldenproblematiek, kan je als gemeente flinke besparingen boeken op de kosten van uitkeringen.”

Gemeenten staan op dit moment voor een flinke bezuinigingsopgave. Er vallen tijdelijke rijksmiddelen weg voor schuldhulp en daarboven voert het rijk via het gemeentefonds een korting door van 20 miljoen op schuldhulpverlening. Naar verwachting leidt het wegvallen van deze gelden bij gemeenten tot bezuinigingen op de uitvoering van de schuldhulpverlening. Volgens Nadja Jungmann, lector Rechten, met de specialisatie Schulden en Incasso aan Hogeschool Utrecht, schieten de gemeenten zich hiermee in hun eigen voet. “Het klinkt zo logisch om een bezuiniging van het rijk door te voeren op je lokale uitvoering, maar ons onderzoek toont aan dat een bezuiniging op schuldhulpverlening uiteindelijk twee keer zoveel kost als dat deze op het eerste gezicht lijkt op te leveren.”

Het eindrapport van het onderzoek van HU/Regioplan is woensdag 13 juli overhandigd aan Marco Florijn, voorzitter van de commissie Werk en Inkomen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en tevens wethouder sociale zaken in Rotterdam. In de loop van de zomer leveren de onderzoekers van Hogeschool Utrecht en Regiolan nog een rekentool op, waarmee gemeenten lokaal de eigen verhouding van kosten-baten van schuldhulpverlening kunnen berekenen.

Naar het nieuwsarchief

Zoek op de website

Sitemap Cookiebeleid Privacy Statement © 2019 Gemeentelijke Kredietbank

webdevelopment by iWink, powered by Kirra