Dalende lijn van klachten voortgezet in 2013

donderdag 1 mei 2014

De GKB heeft een formeel klachtenreglement en geschillenreglement. Het geschillenreglement is van toepassing als een klant het niet eens is met een besluit van de GKB, bijvoorbeeld in het geval van een afwijzing. De klant kan in dat geval een heroverwegingsverzoek indienen. Is de klant ontevreden over bijvoorbeeld de dienstverlening, dan is het klachtenreglement van toepassing.

In 2013 werden er 77 klachten ingediend, verdeeld over 73 klagers. Hiermee is het aantal klachten licht gedaald ten opzichte van 2012. Toen werden 79 klachten ingediend (76 klagers). De dalende lijn die in 2012 is ingezet, is hiermee voortgezet. 61% van de klachten was ongegrond, 25% deels-gegrond en 14% gegrond. Alle klachten werden, net als in 2012, binnen de normtijd afgehandeld.

Om de klachtenprocedure laagdrempelig te houden kunnen klachten op een aantal manieren worden ingediend. Bijvoorbeeld per post, e-mail en via het klachtenformulier op de website. Het grootste deel van de klachten, namelijk 56%, werd ontvangen via het klachtenformulier op de website.

Uit de ingediende klachten zijn een aantal aanbevelingen gehaald waaraan in 2014 gewerkt zal worden, zodat het aantal klachten in 2014 opnieuw kan worden verlaagd.

Naar het nieuwsarchief

Zoek op de website

Sitemap Cookiebeleid Privacy Statement © 2019 Gemeentelijke Kredietbank

webdevelopment by iWink, powered by Kirra