Afname aanvragen tot schuldregeling stilte voor de storm?

maandag 26 maart 2007

Uit het jaarverslag 2006 van de Gemeenschappelijke Kredietbank Drenthe (GKB) blijkt dat het aantal aanvragen tot schuldregelingen gedaald is ten opzichte van het jaar 2005. Daarentegen is de gemiddelde schuldenlast en het gemiddeld aantal schuldeisers toegenomen. De GKB Drenthe verwacht dat de afname van het aantal schuldaanvragen enkel een stilte voor de storm inluidt.

Omdat zorgverzekeraars met toenmalig minister Hoogervorst hebben afgesproken tot 1 juli 2007 wanbetalers niet te royeren, zou de daling in het aantal schuldaanvragen wel eens een stilte voor de storm kunnen inluiden. De GKB Drenthe vermoedt dat na 1 juli duizenden minima een beroep op hen zullen doen om een betalingsachterstand bij de basisverzekering te saneren. Daar komt nog eens bij dat de ziektekostenpremies opnieuw fors gestegen zijn in 2007 en er ook sprake is van stijgende energiekosten en hogere gemeentebelastingen. Daarnaast zullen binnenkort de definitieve aanslagen van de huur- en zorgtoeslag op de deurmat vallen. Volgens de GKB Drenthe zullen deze ontwikkelingen onherroepelijk leiden tot een stijging van het aantal schuldaanvragen.

Uit het jaarverslag 2006 valt af te leiden dat het aantal aanvragen tot schuldregelingen met 10,2% is afgenomen ten opzichte van het jaar 2005. Opvallend is dat de gemiddelde schuldenlast en het gemiddeld aantal schuldeisers ten opzichte van voorgaande jaren toeneemt. De gemiddelde schuldenlast in 2006 bedraagt €29.068,49 met een gemiddeld aantal schuldeisers van 14. In 2005 bedroeg de gemiddelde schuldenlast nog €26.319,03 met een gemiddeld aantal schuldeisers van 13. Het gemiddeld percentage van de vordering dat schuldeisers krijgen aangeboden ter afdoening van hun totale vordering neemt af.

Verder blijkt uit het jaarverslag dat het aantal aanvragers in de leeftijdscategorieën jonger dan 21 en ouder dan 61 jaar toeneemt. Deze toename komt overeen met de landelijke tendens. Ruim de helft van het totaal aantal schuldenaren is alleenstaand.

Uit het jaarverslag 2006 valt een toename van 10% in het inkomstenbeheer af te leiden. Met het inkomstenbeheer verzorgt de GKB de betaling van de vaste lasten namens de cliënt. Dit wordt veelal gedaan om te voorkomen dat het schuldenpakket toeneemt. Daarnaast kan het ook een voorwaarde zijn van schuldeisers voor het toestemmen in uitstel van incassomaatregelen zoals ontruiming of afsluiting.

Naar het nieuwsarchief

Zoek op de website

Sitemap Cookiebeleid Privacy Statement © 2019 Gemeentelijke Kredietbank

webdevelopment by iWink, powered by Kirra