Aantal jongeren met problematische schulden stijgt fors

maandag 23 juni 2008

De Gemeenschappelijke Kredietbank Drenthe (GKB) ziet het aantal schuldhulpaanvragen onder jongeren fors toenemen. Ook neemt de hoogte van het schuldbedrag toe en zijn de schulden steeds complexer. Jongeren lijken hun financiële verantwoordelijkheid niet aan te kunnen. Volgens de GKB reden genoeg om zo vroeg mogelijk te beginnen met geldlessen. In de strijd tegen jongeren met geldproblemen heeft de GKB in samenwerking met Bureau voor Levend Leren de Klasse!kas ontwikkeld. Dit is een educatief preventieproduct bestemd voor het basisonderwijs. Ook de provincie Drenthe lijkt de noodzaak in te zien van schuldpreventie. In haar vergadering Algemene Beschouwingen 25 juni aanstaande wordt het voorstel besproken om alle basisscholen in Drenthe geldonderwijs te bieden.

Over 2007 zag de GKB een afname van ruim 7% in de aanvragen voor schuldhulpverlening en budgetbeheer onder jongeren tot 25 jaar. Over de eerste vijf maanden van 2008 is daarentegen weer een stijging waargenomen. Wanneer deze stijging zich zou doorzetten over 2008, betekent dit een toename van ruim 10%. Deze cijfers vinden aansluiting bij de landelijke tendens van een groeiend aantal jongeren met schulden. Recent onderzoek van het NIBUD wees uit dat de helft van de scholieren wel eens geld leent. Uit het Scholierenonderzoek blijkt verder dat jongeren het lastig vinden om prijsbewust te zijn en de verleidingen van de commercie te weerstaan. Ook vinden ze het moeilijk om goed met hun geld uit te komen.

Vroegtijdige preventie
Jan Tingen, directeur van de GKB, ziet al jaren dat jongeren moeite hebben met hun financiën. ‘Van een gemiddelde schuldenlast van 15.000 euro kijken we hier niet meer op. Ook neemt de complexiteit van de schulden toe, gemiddeld hebben jongeren zelfs 15 schuldeisers.’ Volgens Tingen worden jongeren op steeds jongere leeftijd blootgesteld aan de consumptiemaatschappij.’ Bij de opvoeding besteden ouders hier onvoldoende aandacht aan.’ Vorig jaar is de GKB daarom gestart met het ontwikkelen van een schuldpreventieproduct gericht op het basisonderwijs. ‘Er kan niet zomaar gesteld worden dat kinderen tijdens het opgroeien automatisch leren hoe ze als consument moeten functioneren. Het is daarom belangrijk dat consumenteneducatie vanaf de basisschool een integrale en structurele plek krijgt. En dit willen we bereiken met de Klasse!kas’, aldus Jan Tingen.

Geldlessen
Op dit moment experimenteren verschillende basisscholen met de Klasse!kas, waaronder basisschool Het Anker in Emmen. Geeske Nicolai, onderwijzers op Het Anker, werkt al geruime tijd met de Klasse!kas. ‘De Klasse!kas geeft kinderen inzicht in geld, ze leren de waarde van geld kennen. Zo zie je bijvoorbeeld dat de kinderen erg zuinig zijn op spulletjes die ze van het geld van de Klasse!kas hebben aangeschaft’. Nicolai geeft aan dat een groot aantal kinderen het besef mist dat geld ook op kan. ‘De helft van de groep heeft een eigen mobieltje. Wanneer het beltegoed op is, zorgen ouders zomaar voor nieuw beltegoed. Dat gaat vaak heel makkelijk.’ Naast het leren omgaan met geld, hecht Nicolai er ook veel waarde aan dat kinderen leren overleggen over iets wat gezamenlijk is. ‘Ze krijgen niet alleen geldbegrip, maar leren ook inschatten en gezamenlijk te besluiten. Ze zijn verantwoordelijk voor hun eigen Klasse!kas.’

Naar het nieuwsarchief

Zoek op de website

Sitemap Cookiebeleid Privacy Statement © 2019 Gemeentelijke Kredietbank

webdevelopment by iWink, powered by Kirra