Missie en visie

Het behalen van winst is geen doel van de GKB. Wij willen een bijdrage leveren aan het tenietdoen van de negatieve maatschappelijke- en economische effecten van problematische schulden. Wij doen dit door diensten aan te bieden die gericht zijn op zowel het oplossen als het voorkomen van schulden.

Mission statement

Bovenstaande kan worden samengevat in de volgende mission statement:

De GKB wil een toonaangevende regionale instelling op het terrein van financiële schuldhulpverlening voor Noord-Nederland zijn. Zij levert een aantoonbare bijdrage aan het voorkomen en oplossen van problematische schulden. De klant is verzekerd van innovatieve en professionele hulp op maat. De GKB werkt aan een betrouwbare reputatie waarbij de hulp niet alleen van professionele kwaliteit is maar ook professioneel en efficiënt is georganiseerd. De nauwe samenwerking met partners in schuldhulpverlening garandeert een integrale aanpak gericht op zowel oorzaak als gevolg van problematische schulden. Wij onderscheiden onze ambities in vier dimensies: klantgerichtheid, betrouwbaarheid, resultaatgerichtheid en professionaliteit.

Onze kernwaarden

Klantgericht
Wij stellen uw vraag centraal en handelen hiernaar. We onderzoeken uw wensen en behoeften en zoeken naar een gerichte oplossing die aansluit op uw mogelijkheden. We zijn gericht op een vlotte, efficiënte en effectieve service aan u.

Betrouwbaar
Wij handelen integer: we handhaven algemeen aanvaarde sociale en ethische normen. We komen onze afspraken na. We geven inzicht in regels en procedures en zijn bereid verantwoording af te leggen over ons handelen. We behandelen u eerlijk en rechtvaardig.

Resultaatgericht
We ondernemen concrete en gerichte acties met het oog op het behalen of overstijgen van onze doelstellingen. We weten waar we naartoe willen en stemmen op een systematische wijze acties af op het behalen van ons doel. Wij grijpen daarbij ook tijdig in bij tegenslagen of afwijkingen van belang.

Professioneel
We zetten vakkennis en deskundigheid doelmatig in. We verwerven vakkennis en houden het actueel, passen het toe en delen deze met anderen. We houden rekening met andere vakgebieden en verschillende belangen.

Zoek op de website

Sitemap Cookiebeleid Privacy Statement © 2019 Gemeentelijke Kredietbank

webdevelopment by iWink, powered by Kirra