Stabiliseren

Wat is stabiliseren?

Stabiliseren is zorgen voor een situatie waarin uw uitgaven niet hoger zijn dan uw inkomsten. In een stabiele situatie worden al uw vaste lasten op tijd betaald en ontstaan geen (nieuwe) schulden.

Soms is uw situatie niet stabiel omdat uw inkomen te laag is. Bijvoorbeeld omdat u geen gebruik maakt van alle mogelijkheden om uw inkomsten te verhogen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan huurtoeslag of zorgtoeslag. Ook kan het zijn dat uw uitgaven te hoog zijn. Bijvoorbeeld omdat u geen kwijtschelding van gemeentebelastingen heeft aangevraagd.

Wat kunt u van ons verwachten?

Wij helpen u om uw situatie stabiel te krijgen. Dit doen we samen met u. En soms ook met behulp van andere organisaties. In het plan van aanpak staat wat wij gaan doen en wat u zelf moet doen.

De periode van stabiliseren duurt maximaal drie maanden. Daarna kijken we of het, samen met u, gelukt is om uw situatie stabiel te krijgen. U krijgt een brief over de uitkomst en eventuele verdere hulp.

De hulp die wij bieden is afhankelijk van uw situatie. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden.

Voorkomen van huisuitzetting of afsluiting van gas, electra en water
Wij helpen u bij het voorkomen van huisuitzetting of afsluiting van gas, electra en water.

Budgetbeheer
Onze hulp bestaat vaak uit budgetbeheer. Bij budgetbeheer beheert de GKB uw inkomsten, en betaalt daar uw vaste lasten van. Daarnaast adviseren wij u over hoe u uw inkomsten kunt vergroten en uw uitgaven kunt verlagen.

Aanpassen van loonbeslag
Ligt er loonbeslag, dan berekenen wij of dit beslag niet te hoog is. Is het beslag te hoog, dan vragen we de deurwaarder het beslag aan te passen. Ook vragen wij het eventueel teveel betaalde terug.

Financieel advies
Wij adviseren u over de mogelijkheden om uw inkomsten te verhogen. Wij bekijken of u misschien recht heeft op heffingskorting of bijvoorbeeld huur- en zorgtoeslag. En misschien zijn er mogelijkheden om uw uitgaven te verlagen. Wij geven u advies over welke vaste lasten noodzakelijk zijn, en welke niet. Misschien kunt u ergens op besparen.

Hulp van andere organisaties
Hulp van andere organisaties betekent soms begeleiding van het maatschappelijk werk of hulp bij uw thuisadministratie. Heeft u juridisch advies nodig, dan verwijzen wij u naar het juridisch loket.

Let op:
Tijdens het stabiliseren nemen we nog geen contact op met uw schuldeisers. Dit doen we alleen bij een dreigende huisuitzetting of bij afsluiting van gas, water of electra. U kunt uw schuldeisers natuurlijk wel zelf vertellen over uw aanvraag bij de GKB.

Heeft u vragen over post die u van schuldeisers krijgt? Neem dan contact met ons op.

Wat moet u zelf doen?

Wat u zelf moet doen is afhankelijk van uw situatie. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden.

Papieren inleveren
Vaak moet u nog papieren inleveren. Bijvoorbeeld bewijsstukken van uw inkomsten of uw schulden.

Aanvullingen op uw inkomen aanvragen
Soms moet u toeslagen (bijvoorbeeld huurtoeslag en zorgtoeslag) of heffingskortingen aanvragen.

Nieuwe rekening openen
Ook kan het zijn dat u een nieuwe bankrekening moet openen. Bijvoorbeeld omdat u rood staat.

Verzekering afsluiten
Heeft u geen aansprakelijkheids- en inboedelverzekering? Dan adviseren wij u deze af te sluiten. U voorkomt daarmee eventuele hoge kosten bij schade.

Abonnement of lidmaatschap opzeggen
Heeft u een abonnement op een krant of bent u bijvoorbeeld lid van een sportvereniging? Dan adviseren wij u soms dit op te zeggen. Bijvoorbeeld omdat u hier onvoldoende budget voor heeft.

Zoek op de website

Sitemap Cookiebeleid Privacy Statement © 2019 Gemeentelijke Kredietbank

webdevelopment by iWink, powered by Kirra