Project 'Erop af!'

Het aantal huisuitzettingen van mensen met een huurschuld neemt steeds verder toe. Het project Erop af! is erop gericht huisuitzettingen te voorkomen door samen met de huurder te werken aan een financiële stabiele situatie.

Wat is ‘Erop af!’?

Op initiatief van de woningbouwvereniging legt een projectmedewerker van de GKB (bij het eerste contact samen met een woonconsulent van de woningbouwvereniging) contact met de huurder met een problematische huurachterstand. Tijdens het eerste contact wordt geprobeerd de huurder te interesseren voor het hulpverleningstraject in de vorm van het project Erop af!

De dan volgende hulpverlening vindt plaats over een periode van maximaal zes maanden. In het hulpverleningsproces is ruim aandacht voor achterliggende problematiek.

Inhoud

De doelstellingen van het project zijn:

  • de huurder motiveren en ondersteunen in het werken aan een stabiele financiële situatie;
  • het initiëren van een leerproces in het voeren van een overzichtelijke financiële thuisadministratie;
  • het creëren van een (professioneel) hulpverleningsnetwerk rondom de huurder (indien nodig).

Vorm

De hulpverlening vindt plaats in de vorm van huisbezoeken. Vervolggesprekken kunnen eventueel plaatsvinden bij de woningbouwcorporatie of de GKB. De hulpverlening vindt plaats over een periode van maximaal 6 maanden.

Voor wie is 'Erop af!'?

Het project Erop af! is gericht op huurders met een problematische huurachterstand.

Kosten

Erop af! is maatwerk. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende prijsopgave.

Informatie?

Wilt u meer informatie over het project Erop af!? Neem dan contact op met het team Preventie. Stuur een e-mail naar preventie@degkb.nl of bel 0592 366 099.

Zoek op de website

Sitemap Cookiebeleid Privacy Statement © 2019 Gemeentelijke Kredietbank

webdevelopment by iWink, powered by Kirra