Eerste Hulp Bij Schulden

Training Eerste Hulp Bij Schulden (voor vrijwilligers en professionals)

Vrijwilligers en professionals die te maken hebben met huishoudens met financiële problemen (bijvoorbeeld klantmanagers, jongerenwerkers, vrijwilligers bij cliëntenraden, diaconieën) hebben een belangrijke functie op het gebied van (vroeg)signaleren, hulpverlenen en doorverwijzen bij schuldenproblematiek.

Vroegsignaleren en vroegtijdig aanpakken van financiële problemen vermindert de kans op het ontstaan en verergeren van (problematische) schulden. 

Inhoud training

De doelstelling van de training is u informatie en handreikingen bieden om financiële problemen en schulden zo vroeg mogelijk te kunnen signaleren. Daarnaast wordt er informatie gegeven over hoe u mensen zo adequaat mogelijk kunt begeleiden bij het oplossen van deze problemen.

Na de training kunt u:

  1. de oorzaken van schulden benoemen;
  2. de signalen van schulden herkennen;
  3. bij eenvoudige schuldenproblematiek: gericht actie ondernemen door middel van een stappenplan;
  4. bij complexe schuldenproblematiek: gericht doorverwijzen naar instanties op het gebied van schuldhulpverlening (bijvoorbeeld de GKB).

Naast informatie over de bovengenoemde doelen wordt er informatie gegeven over verschillende regelingen en voorzieningen, schuldhulpverlening en gespreksvoering. Ook krijgt u onder andere een sociale kaart en voorbeeldbrieven voor de communicatie met instanties.

Vorm training

De training bestaat uit twee dagdelen van drie uur. Op interactieve wijze worden groepsgewijs verschillende onderwerpen behandeld die te maken hebben met vroegsignaleren van financiële problemen en het aanpakken van eenvoudige en complexe schuldenproblematiek.

Trainingsmateriaal

Deelnemers ontvangen een trainingsmap.

Voor wie is deze training?

De training EHBS is ontwikkeld voor vrijwilligers en professionals die in aanraking (kunnen) komen met huishoudens met financiële problemen.

Kosten

De training is maatwerk. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende prijsopgave.

Informatie?

Wilt u meer informatie over de training Eerste Hulp Bij Schulden? Neem dan contact op met het team Preventie. Stuur een e-mail naar preventie@degkb.nl of bel 0592 366 099.

Zoek op de website

Sitemap Cookiebeleid Privacy Statement © 2019 Gemeentelijke Kredietbank

webdevelopment by iWink, powered by Kirra